Administrație Publică

Anunt examen de atestare administrator de condominii

mai 8, 2019

În baza Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea si funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, persoanele fizice care doresc să obțină calitatea de ʺadministrator de imobileʺ la asociațiile de proprietari, sunt invitate la Primăria Sinaia pentru obținerea a atestatului.

DESCARCA CEREREA AICI

Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de ʺadministrator de imobileʺ la asociațiile de proprietari

Documentele necesare pentru atestarea în funcția de administrator de imobile persoane fizice

Pentru atestarea în funcția de administrator de imobile la asociațiile de proprietari, se vor depune într-un dosar cu șină următoarele documente:

 1. cerere de atestare;
 2. copie act de identitate;
 3. curriculum vitae;
 4. copii de pe actele de stare civilă;
 5. copii de pe actele de studii (ultimul nivel de școală absolvit)
 6. copie a certificatului de specialitate în urma absolvirii unui curs de pregătire profesională emis de organizațiile neguvernamentale de specialitate
 7. certificat fiscal;
 8. certificat de cazier judiciar;
 9. adeverință de la medicul de familie.

Regulamentul privind procedura de reatestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de ʺadministrator de imobileʺ la asociațiile de proprietari

Pentru reatestarea în funcția de administrator de imobile la asociațiile de proprietari, se vor depune într-un dosar cu șină următoarele documente:

 1. cerere de reatestare;
 2. certificatul de cazier (în situatia în care se depășește perioada de 6 luni de valabilitate a acestuia);
 3. certificat fiscal (în situatia în care se depășește perioada de 30 zile de valabilitate a acestuia).

BIBLIOGRAFIE

În vederea susținerii examenului de atestare a administratorilor de imobile:

– Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea si funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

– Decretul nr.209 din 5 iulie 1976 privind regulamentul operatiunilor de casă;

– Legea nr.61/1991 – sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată la 7 februarie 2014;

– Ordinul nr.1969/09.11.2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial;

– Ordin nr.3512/27.11.2008 privind documentele financiar-contabile;

– Ordonanța de urgență 97/2005, republicată 2011 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

 

 

Last modified: mai 8, 2019

Comments are closed.