Administrație Publică

HOTARAREA NR. 100 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

Privind completarea  art. 3 din anexa nr. 1 la   Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2011 privind unele masuri referitoare la oprirea, stationarea si parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al orasului Sinaia

Văzând :

  • Expunerea de motive întocmită de initiatorul proiectului de hotărâre, înregistrată la nr. 15660/29.05.2019;
  • Raportul de specialitate nr. 15667/29.05.2019 al Departamentului Monitorizare si Control din cadrul Direcției Poliției Locale Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate;
  • Hotărârea Consiliului Local nr.61/2011 privind unele masuri referitoare la oprirea, stationarea si parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al orasului Sinaia;

În conformitate cu:

  • Legea nr. 155/2010 a Politiei locale;
  • OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata si actualizata;
  • Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotararea Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice.

In temeiul Legii  nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, art. 36, alin.(2) lit.d) si alin.(6) lit.a), pct. 7, coroborat cu art. 45 alin.(2) și art. 115 alin.(1), lit.b,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. – Aproba  completarea art. 3 din anexa nr. 1 la  Hotărârea Consiliului Local nr.61/2011,  dupa cum urmeaza:

“Art.3. Blocarea/deblocarea  vehiculelor/autovehiculelor se va efectua de către Serviciul Administrare Parcari Publice sau Agenții Poliției Locale Sinaia, urmare măsurii dispuse prin procesul verbal de contravenție de către agenții constatatori din cadrul Poliției Locale sau din cadrul Poliției Stațiunii Sinaia, care vor asista la acesta operațiune.”

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul de Administrare Parcari Publice și Agenții Politiei Locale Sinaia.

Descarcă: HCL. nr. 100_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.