Administrație Publică

HOTARAREA NR. 81 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 14543 din 16,05,2019 a domnului Consilier Local Remus David şi raportul de specialitate nr. 14600 din 17.05.2019, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu :

  • 4 din Legea nr. 213/17.11.1998 – privind bunurile proprietate publică;
  • cu art. 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu art.45 alin.(3)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Biroul Contabilitate din cadrul Serviciului Buget al Primariei orașului Sinaia.

Descarcă: HCL. nr. 81_2019

Last modified: iunie 19, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support