Administrație Publică

HOTARAREA NR. 92 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

privind  Planul Urbanistic Zonal – Schimbare destinaţie teren (S=9910 mp) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism” ȋn “Zonă mixtă  locuinţe colective cu regim mediu de ȋnălţime şi instituţii şi servicii “ ȋn vederea amplasării unui ansamblu de locuinţe colective şi dotări” strada  Trandafirilor nr.7, nr.cadastral 21188, oraş Sinaia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr.15426/27.05.2019 a d-lui viceprimar Bădăran Gheorghe, precum și  Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.15437/27.05.2019;
  • Avizul unic nr. 2464/30.01.2019 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova ;
  • Raportul informării şi consultării  publicului privind  PUZ  “ Schimbare destinaţie teren (S=9910 mp) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism” ȋn “Zonă mixtă  locuinţe colective cu regim mediu de ȋnălţime şi instituţii şi servicii “ ȋn vederea amplasării unui ansamblu de locuinţe colective şi dotări” strada  Trandafirilor nr.7, nr.cadastral 21188, oraş Sinaia înregistrat sub nr.15423/27.05.2019;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

– Ordinului M.L.P.A.T nr.176/N/2000 si nr.21/N/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ ;

– Legii 350/2001, anexa 1,  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ;

– Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri  pentru realizarea locuinţelor, republicată ;

– Art.36, alin (5), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ȋn temeiul art.115, alin.(1) , lit.b) , coroborat cu art.45, alin (2), lit.e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Aprobă Planul Urbanistic Zonal – Schimbare destinaţie teren (S=9910 mp) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism” ȋn “Zonă mixtă  locuinţe colective cu regim mediu de ȋnălţime şi instituţii şi servicii “ ȋn vederea amplasării unui ansamblu de locuinţe colective şi dotări” strada  Trandafirilor nr.7, nr. cadastral 21188, oraş Sinaia, judeţul Prahova, beneficiar  S.C.Sineg Project Construction S.R.L.

ART.2. – Nu aprobă propunerea de trecere din proprietatea S.C.Sineg Project Construction S.R.L. aferentă nr.cadastral 21188  ȋn domeniul public al oraşului Sinaia, a următoarelor suprafețe de teren : S= 630 mp  pentru modernizarea străzii Trandafirilor  şi S= 23 mp  pentru modernizarea străzii Tisei.

ART.3. – Durata de valabilitate a PUZ-ului prevazut la art.1 este de 5(cinci) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri. 

ART.4. – Serviciul urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART.5. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică ,  Instituţiei Prefectului Prahova , Consiliului Judetean Prahova şi  Serviciului urbanism şi cadastru  din cadrul Primăriei oraşului Sinaia  .

Descarcă: HCL. nr. 92_2019

Last modified: iunie 19, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support