Administrație Publică

HOTARAREA NR. 93 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Orăşenesc Sinaia de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi  reprezentare în dosarul civil  nr.1962/105/2019

Având în vedere: 

– Expunerea de motive nr. 14988/21.05.2019;

– Raportul de specialitate nr. 14990/21.05.2019 al Departamentului juridic, contencios administrativ și administrație locală;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– Prevederile art. I alin. (2) lit. b)  din OUG  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative ;

– Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice locale;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin.(2) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E :

Art. 1. –  Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistență şi reprezentare, de către Spitalul orășenesc Sinaia pentru reprezentarea sa în dosarul  civil nr. 1962/105/2019, aflat pe rol la Tribunalul Prahova, pe întreaga  durata a desfășurării lui, pe cheltuiala acestuia.

Art. 2. –  Se mandatează Managerul Spitalului Orăşenesc Sinaia  să semneze contractul de achiziţionare de servicii juridice de consultanţă, de asistenţa şi reprezentare .

Art. 3. –  Hotărârea va fi comunicată Spitalului Orăşenesc Sinaia şi instituţiilor interesate.

Art. 4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Managerul Spitalului Orăşenesc Sinaia prin personalul din subordine.

Descarcă: HCL. nr. 93_2019

Last modified: iunie 19, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support