Administrație Publică

HOTARAREA NR. 94 din 30.05.2019

iunie 19, 2019

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanță, de asistenţă şi/sau reprezentare de către Orașul Sinaia/Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau cai de atac

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 15143/23.05.2019, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre;

– Raportul de specialitate nr. 15145/23.05.2019 al Departamentului juridic, contencios administrativ și administrație locală;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– Prevederile art. I alin. (2) lit. b)  din OUG  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative ;

– Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice locale;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin.(2) și art. 115 alin.(1), lit.b),

  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –  Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice externe pentru consultanţă și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedură contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în :

  • 1) Dosarul nr. 1652/105/2017 conexat cu dosarul nr. 1653/105/2017 și cu dosarul nr.1655/106/2017 având ca obiect Legea 10/2001;
  • 2) Dosarul nr. 1062/105/2019 având ca obiect obligare emitere act administrativ;

Art. 2. –  Se mandatează Primarul orașului Sinaia   să semneze contractele de achiziţionare de servicii juridice de consultanţă, de asistenţa şi/sau reprezentare .

Art. 3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarcă: HCL. nr. 94_2019

Last modified: iunie 19, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support