Administrație Publică

HOTARAREA NR. 106 din 27.06.2019

iulie 10, 2019

Privind aprobarea organizării în parteneriat a  evenimentului ,,EUROPAfest Summer Edition- Summer Music Academy Sinaia’’

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată cu nr. 16. 866/ 10 iunie 2019 și a Raportului  de specialitate întocmit de către Serviciu Politici Publice cu nr. 17.279/ 13 iunie 2019;

Conform propunerii  JMEvents București prin Președinte Luigi Gagios;

În conformitate cu prevederile Legii 273 / 2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin (2), lit. « d » și alin. (6) lit.”a”, pct.1 coroborat cu art. 45 alin.(1) si art.115 ain.(1),lit. « b ».  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Aprobă organizarea în parteneriat a evenimentului  ,,EUROPAfest Summer Edition- Summer Music Academy Sinaia’’

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și SC Sinaia Forever SRL.

Descarca: HCL 106 2019

Last modified: iulie 10, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support