Administrație Publică

HOTARAREA NR. 113 din 27.06.2019

iulie 10, 2019

Privind retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 5175/26.04.2004, în conformitate cu prevederile art. 8 și art. 9.c.2. din contract și art. 2 și 6 din actul adițional nr. 8677/10.04.2013

Având în vedere expunerea de motive nr. 18289 din 25.06.2019 a d-lui Primar Vlad Oprea  prin care propune retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 5175/26.04.2004, în conformitate cu prevederile art. 8 și art. 9.c.2. din contract și art. 2 și 6 din actul adițional nr. 8677/10.04.2013

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 18290 / 25.06.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 5175/26.04.2004 în conformitate cu prevederile art. 8 și art. 9.c.2. din contract și art. 2 și 6 din actul adițional nr. 8677/10.04.2013 ;

În conformitate cu dispoziţiile art. 8 și art. 9.c.2. din contractul de concesiune nr. 5175/26.04.2004, art. 2 și 6 din actul adițional nr. 8677/10.04.2013 și declarației pe proprie răspundere nr. 6731/15.03.2013 a d-lui BENASICH VALERIU CĂTĂLIN;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin. 3, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 5175/26.04.2004, dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent și BENASICH VALERIU CĂTĂLIN în calitate de concesionar, cu pierderea cu titlu de daune de către concesionar, a sumelor depuse și datorate ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri, și cu pierderea construcției realizată pe terenul concesionat, în conformitate cu prevederile art. 8 și art. 9.c.2. din contract și art. 2 și 6 din actul adițional nr. 8677/10.04.2013 .

ART. 2. – Trecerea în domeniul privat al Orașului Sinaia a construcției existente pe terenul cu nr. cad. 2393, carte funciară nr. 2232/C, situat în Sinaia, str. Theodor Aman nr. 12, lot 1, în conformitate cu prevederile art. 6 din actul adițional nr. 8677/10.04.2013 la contractul de concesiune nr. 5175/26.04.2004.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL 113 2019

Last modified: iulie 10, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support