Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 115 din 11 iulie 2019

august 5, 2019

Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/07.08.2018 , pentru proiectul de investiţii Centru multifuncțional educațional recreațional „ZINO – educaţie de la A la Z”

Având  în vedere Expunerea de motive nr.  19234/03.07.2019  initiată de primarul orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 19235/03.07.2019  intocmit de către Serviciul  Politici Publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere Hotărârea de Consiliul Local nr. 144/07.08.2019

Ţinând cont de prevederile Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129  alin. (1) și  (2), lit. b) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit.a), precum și prevederile art. 196 alin.(1), lit.a)  din Odonanța de Urgență nr. 57/05 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a Oraşului Sinaia, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 449.095,65 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Centru Multifuncţional Educaţional-Recreaţional „ZINO – Educaţie de la A la Z”.

Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local  nr.144/2018. rămân neschimbate.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul  Buget si Resurse Umane  si Echipa de implementare a proiectului.

 

Descarca: HCL 115 2019

Last modified: august 5, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support