Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 116 din 11 iulie 2019

august 5, 2019

Privind aprobarea sumei necesare organizării evenimentului FILM 4 FUN

Având  în vedere Expunerea de motive nr.  19261/03.07.2019  inițiată de primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 19266/03.07.2019  întocmit de catre Serviciul  Politici Publice,

In conformitate cu prevedeile Hotărârii Consiliului Local nr. 240/17.12.2018 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Ţinând cont de prevederile: 

  • Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice republicata;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțaele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (3);

In temeiul art. 129 alin.(1) și alin.(2) lit. b), coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și  art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. – Aprobă alocarea sumei de 25 000 lei pentru realizarea  evenimentului Film 4 Fun, editia a XI-a.

 ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către  Serviciul Politici Publice.

Descarca: HCL 116 2019

Last modified: august 5, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support