Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 118 din 11 iulie 2019

august 6, 2019

Privind aprobarea bugetului evenimentului Trofeul Sinaia –  editia a XI-a- etapa a V- a in Campionatul National de Viteza in Coasta Dunlop

Având in vedere Expunerea de motive nr. 18922/01.07.2019 a Primarului Orasului Sinaia, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 18925/01.07.2019;

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.  240/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 5 alin.(3)

În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (1) și alin. (2), lit.b),  coroborat cu art. 139 alin.(3) lit. a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă efectuarea de cheltuieli organizatorice în valoare totală de 100.000 lei aferente evenimentului Trofeul Sinaia”- editia a XI – etapa a V- a in Campionatul National de Viteza in Coasta Dunlop.

Art. 2. – Hotărârea va fi comunicată departamentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 3 . Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Serviciul Politici Publice si Serviciul Buget si Resurse Umane.

Descarca: HCL 118 2019

Last modified: august 6, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support