Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 123 din 11 iulie 2019

august 7, 2019

Privind aprobarea ordinei de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile  retrocedate foștilor proprietari  – locuințe sociale pentru anul 2019

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.17687/19.06.2019;

– Raportul de Specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.17717/19.06.2019 prin care propune aprobarea ordinei de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile  retrocedate foștilor proprietari  – locuințe sociale pentru anul 2018;

– Procesul-verbal nr.16799/10.06.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

– Prevederile Ordonanței de urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, art.2, alin.(3)

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(7), lit. q), coroborat cu art. 139 alin.(3) lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă lista privind ordinea de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari pentru anul 2019, conform anexei 1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă lista dosarelor declarate neeligibile, conform anexei 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Aprobă ca termenul de contestație să fie de 7 zile calendaristice de la afișarea listelor , iar termenul de soluționare să fie de 7 zile de la expirarea perioadei de depunere a contestațiilor.

Art.4. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 123 2019

Last modified: august 7, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support