Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 130 din 26 iulie 2019

august 7, 2019

Privind  modificare art. 1 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 141/23.07.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 174/21.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 40/28.03.2019

  Având în vedere:

–  Expunerea de motive nr. 21783 din 25.07.2019 a d-lui. Primar Vlad Oprea, prin care propune modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local   nr. 141/23.07.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 174/21.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 40/28.03.2019;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.  21790 din 25.07.2019 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local   nr. 141/23.07.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 174/21.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 40/28.03.2019;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1) și alin.(2), lit.c) coroborat cu art. 196 alin.(1), lit.a) din  Ordonanța de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 ART.1. – Aprobă modificarea art. 1, care va avea următorul cuprins:

“- teren în suprafaţă de 3241 mp situat în Sinaia, Aleea Kusadasi nr. 2A, înscris în cartea funciară nr. 24867 Sinaia, cu numărul cadastral 24867;

– teren în suprafaţă de 753 mp situat în Sinaia, strada Badea Cârţan nr. 1A , înscris în cartea funciară nr. 24869 Sinaia, cu numărul cadastral 24869;

– teren în suprafaţă de 119 mp situat în Sinaia, Calea Bucureşti nr. 14, lot 1, înscris în cartea funciară nr. 24866 Sinaia, cu numărul cadastral 24866;

– teren în suprafaţă de 146 mp situat în Sinaia, Calea Bucureşti nr. 14, lot 2, înscris în cartea funciară nr. 24864 Sinaia, cu numărul cadastral 24864”.

ART.2. – Restul articolelor rămân neschimbate;

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL 130 2019

Last modified: august 7, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support