Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 131 din 26 iulie 2019

august 7, 2019

Privind  anularea poziţiei “417” din anexa la Hotărârea Consiliului Local   nr. 174/21.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local    nr. 40/28.03.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local    nr. 109/27.06.2019

  Având în vedere:

 –  Expunerea de motive nr. 21799 din 25.07.2019 a d-lui. Primar Vlad Oprea, prin care propune anularea poziţiei “417” din anexa la Hotărârea Consiliului Local   nr. 174/21.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 40/28.03.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 109/27.06.2019;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.  21800 din 25.07.2019 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia anularea poziţiei “417” din anexa la Hotărârea Consiliului Local   nr. 174/21.09.2018,  modificată prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 40/28.03.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local    nr. 109/27.06.2019;

În conformitate cu art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.c) coroborat cu art. 196 alin.(1), lit.a) din  Ordonanta de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 ART.1. – Aprobă anularea poziţiei “417” din anexa la Hotărârea Consiliului Local   nr. 174/21.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 40/28.03.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr. 109/27.06.2019.

ART.2. – Restul articolelor rămân neschimbate;

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL 131 2019

Last modified: august 8, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support