Administrație Publică

Anunt si dispozitie sedinta ordinara Consiliul Local din 28 august 2019

august 26, 2019

Miercuri, 28 august 2019 orele 16,00,  va avea loc la sediul Primăriei orașului Sinaia, ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor de consiliu din lunile iunie și iulie 2019.

–  Prezintă secretar Beatrice Rădulescu

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2019 – 2020, reprezentând obiectivele de investiții ”Achiziție utilaj multifuncțional și pentru deszăpezit” și ”Achiziție tractor cu tocător de crengi și deșeuri lemnoase”.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari pentru anul 2019.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței pentru tineri destinate închirierii, construită prin ANL, situată in Sinaia, str. Intrarea Lalelelor nr. 5, bl. 31, parter, ap.3, catre Buștuc Ionuț Andrei.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, parter, ap.1 având numar cadastral 24026-C1-U1, către dl.Iordache Adrian.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind plata integrală în avans a ratelor rămase de achitat inclusiv dobânda și transferul dreptului de proprietate către dl. Jitaru Răzvan.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice  – faza  DALI + PT + DE  pentru  lucrări  de “ Reabilitare si modernizare străzi Cartier Platou Izvor “ din orașul Sinaia, județul Prahova

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI + PT + DE  pentru  lucrări  de “ Reabilitare și modernizare străzi în Cartierul Cumpatu, oraș Sinaia “ județul Prahova

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – având ca obiect “ Refacere finisaje și dotări spălătorie sediu Spital Orășenesc și  Pediatrie oraș Sinaia”.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza PT+CS pentru lucrări de “ Reparații curente Parc Izvor , Sinaia, Prahova ”.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al orașului Sinaia.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru lucrările de ”Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, județul Prahova”.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 28A , în suprafaţă de 300 mp (din acte), 299 mp (din măsurători) şi 21 mp, ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 40/06.01.2003 şi nr. 13172/03.05.2019.

– Initiatori : consilieri locali David Remus si Popa Gheorghe

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 164            mp, situat       în Sinaia, strada Avram Iancu nr. 4, lot 1.

– Initiatori : consilieri locali David Remus și  Popa Gheorghe

16. Proiect de hotărâre privind  acordarea în folosință gratuită pentru cauză de utilitate publică,  a terenului situat în Sinaia, str. Valea Largă, în suprafață de 11958 mp, nr. cad. 23254, cu destinația Reabilitare și extindere Stație de epurare ape uzate în orașul Sinaia, județul Prahova.
– Initiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 2000 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea Codrului FN, lotul 1/1, tarla 18, parcela 131/11b, nr. cad. 24925, CF nr. 24925.

– Inițiator consilier local Remus David

 1. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 112/27.06.2019 și neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 801 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea București nr. 24, T10, P6, nr. cad. 24988, CF nr. 24988.

– Initiatori consilieri locali  Remus David si Popa Gheorghe

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 9299 / 02.04.2018, în conformitate cu prevederile  art. 6.c.2. și art. 8.3. din contract.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 10062/ 14.04.2017, în conformitate cu prevederile  art. 6.c.2. și art. 8.3. din contract.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea conform HCL 183/2006 a terenului situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 4, lot 1, în suprafață de 105 mp, nr. cadastral 23300, carte funciară nr. 23300, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 19774/09.09.2013 și actelor adiționale nr. 26059/ 06.10.2014 și 18554/26.06.2019, către SCRIPA MIRCEA și SCRIPA VALENTINA CRISTINA.

– Inițiatori: consilieri locali David Remus și Popa Gheorghe

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, pentru anul 2019.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a concursului de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia si a comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și asistență pentru buna desfășurare a acestei activități la nivelul Primăriei Sinaia.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de calatori si transport pe cablu in oras Sinaia.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați ai Primăriei orașului Sinaia, desfașurată în semestrul I/2019.

 

Descarca:

ANUNT SEDINTA ORDINARA DIN 28 AUGUST 2019

Dispozitie convocare sed.ord.28 august 2019

Last modified: august 26, 2019

Comments are closed.