Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 153 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a concursului de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia și a comisiilor de concurs si de soluționare a contestațiilor

Având în vedere Refereatul de aprobare nr.23.763/14 august 2019 întocmit de inițiatorul proiectului de hotarare, precum și a Raportului  de specialitate  întocmit de Serviciul de Buget si Resurse Umane, înregistrat sub nr. 23.779/14 august 2019.

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultura, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr.185/2014, cu modificările și completările ulterioare  ;

Având în vedere prevederile  Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a  modelului-cadru al contractului de management pentru institutiile publice de cultura ;

În temeiul  art.129 alin.(2) lit.a) și  lit. d), alin.(7) litera d), coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aproba Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management la Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, conform anexei nr. I,  parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă Caietul de Obiective pentru concursul de management organizat pentru Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia prevazut în anexa nr. II  care face parte integranta din prezenta horărâre.

Art.3. – Se aprobă comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de management la Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, care vor avea urmatoarea componență:

Comisia de concurs :

  1. Badaran Gheorghe, viceprimar oras – Presedinte ;
  2. Nedelcu Aurelia Lucia, inspector Serv.Politici Publice – Membru ;
  3. Hogea Mariana Anca, consilier local – Membru .

Secretar comisie :  Olaru Isabela, inspector Serv.Buget si Resurse Umane

Comisia de soluționare a contestațiilor :

 Beatrice Rădulescu, secretar oraș – Presedinte ;

  1. Vasile Paula, sef Serv.Buget si Resurse Umane – Membru ;
  2. Avrămescu Irina Florentina, coordonator Serv.Politici Publice – Membru .

 Secretar comisie : Popescu Maria, inspector de specialitate

Membrii supleanți :

 Sutu Laura Petrina dir.executiv Dir.Politie Locala – Presedinte

  1. Nedelcu Ioana,consilier juridic Compartiment Juridic Contencios

administrativ și  administratie publică            – Membrui ;

  1. Tudor Daniel , inspector Dep.Politici Publice – Membru .

Art.4. – Se aprobă condițiile de participare la concursul de management la Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, conform anexei nr. III,  parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.5. – Serviciul Buget și Resurse Umane  si Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Consultati HCL 153 din 28 august 2019 AICI

Last modified: septembrie 23, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support