Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 157 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

Pentru modificarea HCL. 132 din 06.09.2017 privind stabilirea zonelor de comercializare și valoarea taxelor de ocupare domeniul public în cadrul Festivalului Sinaia Forever

Văzând referatul de aprobare nr. 25205/ 28.08.2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre;

Analizând raportul de specialitate nr. 25216/ 28.08.2019 al Directiei Politia Locală din cadrul Primăriei orașului Sinaia, prin care se propune desființarea zonelor de comercializare și modificarea taxelor aferente de participare în cadrul Festivalului  Sinaia Forever.

În conformitate cu :

– Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, art.6, art.8 şi art.9

– Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 2016  pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.145/10.11.2015 privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în orașul Sinaia;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 132/06.09.2017 privind stabilirea zonelor de comercializare și valoarea taxelor de ocupare domeniul public în cadrul Festivalului Sinaia Forever;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 240/2018 privind  aprobarea listei evenimentelor anuale organizate de Primaria Sinaia.

În temeiul art. 129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.c), art. 139 alin. (3), lit.c) și art. 196 alin.(1), lit.a) din  Ordonanța de Urgență nr 57/ 2019  privind  Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 Art. 1. –  Se abrogă art. 1 din HCL 132 din 2017.

 Art. 2. Se stabilesc urmatoarele taxe de ocupare a domeniului public:

  1. pentru amenajarea de terase estivale – 12 euro/ mp/ zi
  2. pentru comercializarea de produse traditionale, artizanat, hand- made

                        de către producători, mesteri populari si artisti plastici):

                                               – 5 euro/ mp/ zi (pentru ateliere demonstrative)

                                               – 8 euro/ mp/ zi (fără ateliere demonstrative)

      3pentru comercializare de flori si plante,: 2 euro/ mp/ zi

4.  pentru agentii economici

13 euro/ mp/ zi care fabrică produsele comercializate:

18 euro/ mp/ zi care comercializează produse.

  1. pentru activitatea de prestări servicii (activități de agrement și divertisment, portretristică, etc.)  – 10 euro/ mp/ zi.

Pentru toate activitățile, la obținerea unui stand comercial vor avea prioritate producătorii.

Art. 3. – Orașul Sinaia încurajeaza producătorii locali prin alocarea cu titlu gratuit a unui stand comercial în cadrul Festivalului Sinaia Forever.

Art. 4. – Restul articolelor din HCL 132 din 2017 rămân nemodificate.

Art. 5. –  Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de Direcția Poliția Locală Sinaia si  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Consultati HCL 157 din 28 august 2019  AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.