Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.158 din 28 august 2019

septembrie 23, 2019

Privind  aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza orașului Sinaia, urmare intrarii în vigoare  a OUG 74/2018

Având în vedere:

 Referarul de aprobare înregistrat la nr. 25254/28.08.2019 intocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, prin care  propune  aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza orașului Sinaia, urmare intrarii in vigoare  a OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje , a OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobata prin Legea 31/2019 ;

  • Raportul de specialitate înregistrat la 25355/26.08.2019, întocmit de Directia Politia Locala din cadrul Primariei orașului Sinaia ;
  • Scrisoarea nr. 24038/19 august 2019 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova” prin care convoaca la discutii reprezentantii UAT-urilor din zona 1 Busteni, în data de 26 august 2019, în urma cărora s-a hotarat stabilirea unui tarif distinct aplicat ca penalitate pentru nerespectarea obligatiei de colectare selectivă de catre persoane fizice sau juridice.

     În conformitate cu:

  • OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor,
  • Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje ,
  • OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea 31/2019
  • Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilități Pulice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 și art. 32;
  • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor;

În temeiul art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit.d), coroborat cu art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de urgenta nr.  57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. –  Se  aprobă tarifele pentru activitatea de salubrizare menajera pe raza orasului Sinaia prestata de operatorul SC COMPREST SA BRASOV, urmare intrarii in vigoare a OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, a OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobata prin Legea 31/2019, conform Anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –  Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din judetul Prahova,  în forma anexata.

Art. 3. –   Se acordă mandat special domnului Viceprimar Gheorghe Bădăran,  să voteze, în numele si pe seama Consiliului Local al  Oraşului Sinaia,  în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, pentru aprobarea tarifelor conform anexei si a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din judeșul Prahova.

Art. 4. – Prevederile  prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Consultati HCL 158 din 28 august 2019 AICI

Last modified: septembrie 24, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support