Administrație Publică

Proces verbal sedinta de indata a Consiliului Local din 26 iulie 2019

septembrie 24, 2019

Încheiat astăzi 26 iulie 2019 orele 13,00 în şedinţa de îndata a  Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 138 din 26 iulie 2019, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

Dna. Beatrice Radulescu, secretarul orasului Sinaia, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că la lucrările şedinţei sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsesc motivat : dl. cons. Cretu Pompiliu, dna. cons. Poponete Elena, dna. cons. Arieșan Aurora, dl. cons. Șerbanoiu Spirică, dl. cons. Dimache Alin si dl. cons. Niche Alin.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal.

La şedinţă participă: dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia,  d-na. Beatrice Radulescu, secretarul oraşului Sinaia,  Gherasim Mihaiela, arhitect șef oras Sinaia, dna. Avrămescu Irina, șef Serviciu Politici Publice, dna. Vasile Paula, șef Serviciu Buget şi Resurse Umane si Maria Popescu,  inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică care asigură secretariatul şedinţei.

Întrucât dl. primar Vlad Oprea lipsește motivat  fiind in concediu de odihnă, dl. Gheorghe Bădăran deschide  lucrările şedinţei şi, în calitate de președinte ales pentru o perioadă de 3  luni, arată că pe ordinea de zi a ședinței de îndata sunt 2 proiecte de hotărâri  care se referă la aproximativ  același lucru.

Supune aprobării ordinea de zi care este votată în unanimitate.

Înainte de a  supune aprobării proiectele de hotărâri, președintele de ședință, dă cuvântul dnei Gherasim Mihaela, arhitect sef al orașului Sinaia, pentru explicații.

Dna Gherasim Mihaela  menționează că, este vorba de proiectul cu finanțare din fonduri europene ”Zino”  unde există pe axa B amenajarea unei căi de acces, respectiv al treilea acces către Colegiu. Acest acces vine pe terenul aferent blocurilor de necesitate de la Kușadasi 1 – 3. Inițial, datorită faptului că Legea 7 se  modificase și dreptul de proprietate privată al orașului Sinaia nu mai putea fi intabulat ci doar inscris provizoriu, a fost obligatorie trecerea acestui teren  in domeniul public. Intre timp s-au facut nenumarate demersuri către  Consiliul județean Prahova  ca să trimită către Guvern modificarea monitorului oficial  in care  este atestat domeniul public, dar,  această acțiune  s-a tergiversat. Sunt  7 – 8 luni de când s-au facut acești pași si nu s-a reușit  intr-un an să se facă nimic. Între timp, art.  din legea  cadastrului prin care intabularea drepturilor de proprietate privată  a UAT se făcea provizoriu, a fost declarat neconstituțional  si a fost scos din lege si acum proprietatea privata a orașului poate fi  intabulată definitiv adică cu înscriere definitivă. Fiind abrogat, acest articol  și neterminată procedura de înscriere în domeniul public, se revine  asupra hotărârii și se propune abrogarea articolului  din hotărârea nr. 141/2018  care ține de terenul aferent proiectului Zino, ca să se  poată  scoate în termen util un extras de informare cu intabulare.

Proiectul  Zino se află în contractare în momentul de față și  s-au cerut de o lună aceste clarificari. Terenul rămâne în proprietate privată a orașului și nu va mai fi trecut în proprietate publică pentru că ar fi existat riscul ca în momentul în care se semna contractul,  să nu existe publicarea terenului în monitorul oficial. Se merge pe proprietatea privată, este în ordine,  nu se schimbă proprietarul,  tot orașul Sinaia rămâne proprietar, se schimbă  doar caracterul dreptului de proprietate.

Președintele de ședință  supune aprobării pct. 1 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1  din Hotărârea Consiliului Local nr. 141/23.07.2018, modificată prin  Hotărârea Consiliului Local  nr. 174/21.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40/28.03.2019, precizând ca este vorba de scoaterea terenului respectiv din lista cu terenurile pentru care se cerere trecerea în domeniul public al orașului Sinaia.

Proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate, cu 11 voturi ”pentru”.

Se trece la  pct. 2 – Proiect de hotărâre privind  anularea poziției  nr. 417 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 174/21.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40/28.03.2019, modificată prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 109/27.06.2019.

Presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de hotărâre sus menționat care se aprobă în unanimitate în forma prezentată.

Președintele de ședință precizează că, era urgentă convocarea acestei ședințe de îndată  pentru că,  întotdeauna aceste proiecte cu finanțare europeană vin în contratimp cu ședințele și trebuie aprobate.

Președintele de ședință le mulţumeşte celor prezenți pentru participare şi declară lucrările şedinţei închise, la orele 13,15.

Descarca porocesul verbal al sedintei de consiliu din 26 iulie 2019 AICI

Last modified: septembrie 24, 2019

Comments are closed.