Administrație Publică

DISPOZITIA NR. 217 – Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisarea materialelor aferente campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României din luna noiembrie 2019

septembrie 30, 2019

Având în vedere  prevederile  art. 41  alin. (1) din   Legea  nr.370//2004  privind alegerea Președintelul României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu  Hotarțrea Guvernului României nr. 630/27.08.2019 privind aprobarea Programului  calendaristic pentru realizarea  actiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României  în anul 2019;

In temeiul art. 154 alin.(1) și art. 155 alin. (1), lit.b), coroborate cu art. 196 alin.(1), lit.b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N  : 

Art.1. – Pentru afisajul electoral aferent campaniei pentru alegerea Președintelui României  in anul 2019,  se stabilesc  următoarele locuri speciale:

Nr.crt. Loc de amplasare Nr.panouri – bucati
1. Platoul Izvor – statie 2 (200 x 100 cm/buc)
2. Calea Moroeni – piata 2 (200 x 100 cm/buc)
3. Str. Spitalului nr. 2 2 (200 x 100 cm/buc)
4. Intersectie Bd. Republicii cu T.Vladimirescu 1 (200 x 100 cm/buc)
5. Str. 1 Mai 2 (200 x 100 cm/buc)
6. Str. Horea,Closca si Crisan 2 (200 x 100 cm/buc)
7. Bd. Carol I (Sc. G.Enescu) 2 (200 x 100 cm/buc)
8. Intrare Parc Dimitrie Ghica 2 (200 x 100 cm/buc)
9. Str. Furnica nr.37 (alimentara) 2 (200 x 100 cm/buc)
10. Tirul cu Porumbei 1 (200 x 100 cm/buc)

Art.2. – Folosirea altor locuri pentru afișarea materialelor aferente campaniei electorale decât cele prevazute la art. 1 din dispoziție, este permisă numai cu acordul scris al proprietarilor, sau după caz, al deținatorilor locurilor respective, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

Art.3. – Afișarea materialelor pentru campanie se va face numai pe panourile metalice amenajate și amaplasate în locurile sus menționate.

Nu se vor folosi panourile de informare a cetățenilor !

Pe un panou electoral fiecare candidat care participă la  alegeri  poate aplica un singur afiș electoral care nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealalta latura, iar afișul prin care se convoacă o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latură.

Art.4. – Afișarea în alte locuri decat cele nominalizate prin prezenta, constituie contraventie și se sancționează cu amendă conform dispozițiilor prevazute  de art. 55 din legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunostința publică prin afisare la sediul Primariei si pe site-ul propriu si se va comunica Instituției Prefectului Judetului Prahova, Politiei Statiunii Sinaia, Postului de Jandarmi Montani – Ordine publică   si Politiei Locale din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Descarca: Dispozitia nr. 217-2019 privind afisajul electoral

Last modified: septembrie 30, 2019

Comments are closed.