Administrație Publică

Minuta sedinta ordinara Consiliu Local din 26 septembrie 2019

octombrie 7, 2019

Incheiată astazi, 01 octombrie  2019 în urma ședintei ordinare a Consiliului Local al orasului Sinaia din data de 26 septembrie 2019

În data de 26 septembrie 2019, orele 16,00  a avut loc la sediul Primariei orașului Sinaia, ședința ordinară  a Consiliului Local Sinaia la care au participat, toti cei 17  consilieri alesi.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. viceprimar Gheorghe Bădăran.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi si a ordinii de zi suplimentare,  s-au adoptat următoarele hotărâri :

– Hotărârea Consiliului Local nr.159 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 , adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.160 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2019, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.161 privind completarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2018 – Aprobarea proiectului de investiții, a documentației și indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului Centrul multifuncțional educațional recreațional “ZINO – educație de la A la Z”, faza SF+DALI,  adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.162 privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL de Delegare a Gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia cu Automaturatoare stradala multifunctionala – MAN TGM 18.290 4 x 4 BB si echipamentele din dotarea acesteia, adoptată cu 17 voturi ”pentru”.

– Hotărârea Consiliului Local nr.163 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, parter, ap.3 având număr cadastral 24026-C1-U3, către dna.Toader Cristina, adoptată cu 17 voturi ”pentru”.

– Hotărârea Consiliului Local nr.164 privind plata integrală în avans a ratelor rămase de achitat inclusiv dobânda și transferul dreptului de proprietate către dl. Boghici Călin Ioan, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.165 privind prelungirea termenului de finalizare a  lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.166 privind cesionarea contractului de concesiune nr. 18369/20.08.2013 și actelor adiționale nr. 4686 din 12.02.2014, nr. 18741 din 19.07.2017, ce au ca obiect terenul în suprafață de 300 mp, situat în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 73, lot 1, nr. cad. 23391

(nr.cad.vechi 1774), CF nr. 23391, adoptată cu 16 voturi ”pentru”  și 1 vot ”împotrivă”(a votat împotriva dl. cons. Miloș Călin) ;

– Hotărârea Consiliului Local nr.167 privind retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractelor  de concesiune nr. 5793/28.02.2018 și nr. 18626/18.07.2017, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, adoptata cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 168  privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 169  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – faza SF + PT + DDE pentru obiectivul “Reparatie capitală copertină de acces in Centrul de Primire Urgențe (CPU)“, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 170  privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/11.06.2019 referitoare la  aprobarea asocierii dintre Judetul Prahova prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea “Achiziționării a doua aparate de ventilație mecanică și a cinci paturi ATI, necesare dotarii Spitalului Orasenesc Sinaia”, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 171  privind  delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întretinere si reparații rețele de iluminat public, verificare/repararea, montarea/demontarea sistemului de iluminat festiv la evenimente și sărbători  în orașul Sinaia , adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 172  privind eliberarea de abonamente de parcare  rezidențială pe         raza orașului Sinaia, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 173  privind predarea către SDEE Muntenia Nord, Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Ploiesti a capacitatilor energetice rezultate ca urmare a realizării lucrărilor de retehnologizare/reabilitare/modernizare a rețelelor electrice si introducerea in subteran a retelei de joasa tensiune și a branșamentelor existente în Orașul Sinaia pe Bulevardul Republicii, Bulevardul Carol I și Bulevardul Ferdinand, conform proiectului Reabilitarea Infrastructurii Publice Urbane Oraș  Sinaia ”Via Sinaia Design – Verde Deschis”, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

Descarca minuta sedinta ordinara Consiliu Local din 26 septembrie 2019 de AICI

Last modified: octombrie 7, 2019

Comments are closed.