Administrație Publică

Anunt, proiect si dispozitie sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Sinaia din 30 octombrie 2019

octombrie 28, 2019

Miercuri, 30 octombrie  2019, orele 16,00 va avea loc la sediul Primăriei orașului Sinaia, ședința ordinară   a Consiliului Local al orașului Sinaia, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței de consiliu din 26 septembrie 2019.

– Prezinta dna. secretar Beatrice Radulescu

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 172/2019 referitoare la eliberarea de abonamente de parcare rezidențială pe raza orașului Sinaia.

– Inițiator primar Vlad Oprea

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sinaia în Consiliul de administrație al Colegiului ”Mihail Cantacuzino” și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, pentru anul școlar 2019 – 2020.

– Inițiator primar Vlad Oprea

4. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 154/28.08.2019 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanță și asistență pentru buna desfasurare a acestei activitări la nivelul Primăriei.

– Inițiator primar Vlad Oprea

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL. situat in Sinaia, str. Brândușelor nr. 15, bl.12, et.2, ap.11, către dl. Banu Constantin Ciprian.

– Inițiator primar Vlad Oprea

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei situată în Sinaia, str. Spitalului nr. 2 B, bl. E1, et.3, ap.13, către dl. Geană Sebastian.

– Inițiator primar Vlad Oprea

7. Proiect de hotărâre privind  închirierea prin licitație publică a unor spații destinate amplasării a 3 (trei) automate pentru comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi răcoritoare necarbogazoase, apă,  precum și alte produse alimentare) aflate in  administrarea Colegiului ”Mihail Cantacuzino”.

– Inițiator primar Vlad Oprea

8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de  specialitate  al Primarului orașului Sinaia, precum si a serviciilor publice din subordinea Consiliului local Sinaia.

– Inițiator primar Vlad Oprea

9.  Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 67/07.05.2012 referitoare la  vânzarea conform art. 8 din Legea 15/2003, a terenului situat in Sinaia, Calea Codrului nr. 14C, in suprafata de 233 mp, nr. cadastral 2270, carte funciara nr. 1952, ce face obiectul procesului verbal de atribuire in folosința nr. 22879/09.12.2005.
– Inițiator primar Vlad Oprea
10. Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de concesiune nr. 4951 / 11.08.1997 și actelor adiționale nr. 684 din 10.01.2012, nr. 4401 din 21.02.2012, pentru terenul în suprafață de 1410 mp, situat în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, nr. cad. 22637 (nr. cad. vechi 166), CF nr. 22637 (nr. CF vechi 105 N/I);
– Initiatori : David Remus și Popa Gheorghe, consilieri locali
11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 12, ap. 4 mansardă, nr. cad. 20794-C1-U2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Marius Constantinescu, Eliza Stoian”, cod PH-II-m-B-16705;
– Initiator dl. David Remus, consilier local
12. Proiect de hotărâre privind aprobare  PUZ – modificare reglementări urbanistice  P.U.G. pentru aplasare parcare supraetajată tip ”Rark&Ride”  stație de transport în comun și amenajare drum acces – oraș Sinaia, Calea Prahovei  (DN1), Bd. Carol I, Piața Democrației, Aleea Caraiman;
– Initiator dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran

13. Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/11.06.2019 privind aprobarea asocierii dintre Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, in vederea “Achizitionarii a doua aparate de ventilatie mecanica si a cinci paturi ATI, necesare dotării Spitalului Orașenesc Sinaia”.

Descarca anuntul AICI

Proiectul oridinii de zi

Dispozitie 

Last modified: octombrie 28, 2019

Comments are closed.