Administrație Publică

Anunt concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector clasa I grad asistent în cadrul Compartimentului Monitorizare și Control al Direcției Poliției Locale

octombrie 30, 2019

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de  executie  de :

 • inspector  clasa I grad asistent  în cadrul  Compartimentului monitorizare și control al Direcției Poliției Locale

 

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 02.12.2019,ora 10

Data sustinere proba interviu : 04.12.2019

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere :

30.10.2019 – 18.11.2019

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– asigură aplicarea prevederilor Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmărind respectarea disciplinei în construcții pe teritoriul orașului Sinaia

– asigură aplicarea prevederilor Legii 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul orașului Sinaia

2.Responsabilitati :

 • asigură, urmărește și răspunde de respectarea legislației în domeniul construcțiilor și publicității stradale ;
 • desfășoară activitatea de monitorizare și control pe teritoriul orașului, încheie note de constatare, constată contravenții sau infracțiuni, aplică sancțiuni, referitoare la disciplina în construcții ;
 • verifică în teren starea clădirilor și impune proprietarilor acestora efectuarea lucrărilor de reparații la fațada imobilului ;
 • identifică imobilele și împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare și somează proprietarii pentru refacerea acestora ;
 • verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare și a respectării regulamentului de publicitate stradală aprobat la nivelul orașului Sinaia.

3.Cunostinte :

– Dezvoltare si planificare  urbana ;

– Proiectare, autorizare, realizare si identificare a constructiilor ;

– Inginerie si tehnologie ; 

4.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

– integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, buna credinta si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-abilitati de exprimare in scris si verbal,  de colaborare cu toti factorii de executie si de conducere ;

-intocmire rapidă a documentelor ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregatire permanenta ;

-capacitate de lucru in echipa ;

-competente dovedite   : microsoft – office ,  social media ;

5.Conditii specifice de participare la concurs/examen :

-studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă întrunul din domeniile  :

arhitectură sau urbanism, știinte economice, științe juridice, ingineria mediului sau știința mediului .

-vechime  minimă in specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice  –  1 an

6.Cum sa aplici :

 • Dosarul de inscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada

30 octombrie 2019 – 18 noiembrie 2019   si  va conţine în mod obligatoriu:

 • 1)formularul de înscriere ;
 • 2)curriculum vitae, modelul comun european;
 • 3)copia actului de identitate;
 • 4)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • 5)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • 6)copia adeverinţei medicale care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;
 • 7)declarație pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al securității sau colaborator al acesteia.
 • 8)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;

 Optional  :

 • alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;
 • alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri de specialitate

Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

 

 Bibliografie :

 • Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ.
 • Constitutia Romaniei ;
 • Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată.
 • Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modif.și compl.ulterioare
 • Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată
 • Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.5/12.02.2015 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale Sinaia

 

DESCARCĂ DOCUMENTE:

FIȘĂ POST

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Last modified: noiembrie 22, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support