Administrație Publică

Anunt concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector clasa I grad principal în cadrul Compartimentului Monitorizare și Control al Direcției Poliției Locale

octombrie 30, 2019

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de  executie  de:

 – inspector  clasa I grad principal  în cadrul  Compartimentului monitorizare și control al Direcției Poliției Locale

 

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 02.12.2019,ora 10

Data sustinere proba interviu : 04.12.2019

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere :

30.10.2019 – 18.11.2019

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– realizarea  activități de monitorizare și control în domeniile : protecíei mediului, control comercial, întreținerea și curățenia orașului și  gospodărirea  orașului Sinaia aplicând dispozițiile legale din actele normative care reglementează domeniile menționate și dispozițiile Primarului orașului Sinaia

2.Responsabilitati :

 • verifică permanent în teren starea domeniului public sau privat al localității și ia măsuri în conformitate cu prevederile legale
 • desfășoară activitatea de monitorizare, îndrumare și control , încheie note de constatare, aplică sancțiuni și impune măsuri conform actelor normative în domeniu și ține evidența acestora ;
 • urmărește respectarea măsurilor impuse prin actele de control ;
 • asigură, urmărește și răspunde de respectarea legislației în domeniul protecției mediului, a normelor în domeniul gospodăririi localității, întreținerii și curățeniei orașului  , control comercial și prestări servicii, spargerea domeniului public ;
 • întocmește baza de date a societăților comerciale din zona de care răspunde
 • urmărește în teren respectarea regulamentului de transport greu la nivelul orașului, aplică sancțiuni când acesta este încălcat
 • verifică pe teren lucrările de spargere domeniu public și respectarea condițiilor impuse prin avizul de spargere domeniu public și aplică sancțiuni acolo unde situația o impune

3.Cunostinte :

– Dezvoltare si planificare  urbana ;

– Proiectare, autorizare, realizare si identificare a constructiilor ;

– Inginerie si tehnologie ;

4.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

– integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, buna credinta si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-abilitati de exprimare in scris si verbal,  de colaborare cu toti factorii de executie si de conducere ;

-intocmire rapidă a documentelor ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregatire permanenta ;

-capacitate de lucru in echipa ;

-competente dovedite   : microsoft – office ,  social media ;

5.Conditii specifice de participare la concurs/examen :

-studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă întrunul din domeniile:

știința mediului- specializare inginerie civilă

inginerie geodezică – specializare măsurători terestre și cadastru sau cadastru și managementul proprietăților

ingineria mediului – specializare ingineria dezvoltării rurale durabile sau ingineria mediului

științe economice

urbanism – specializare urbanism și administrarea teritoriului .

-vechime minimă  in specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice   –   5 ani

6.Cum sa aplici : 

 • Dosarul de inscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada

30 octombrie 2019 – 18 noiembrie 2019   si  va conţine în mod obligatoriu:

 • 1)formularul de înscriere ;
 • 2)curriculum vitae, modelul comun european;
 • 3)copia actului de identitate;
 • 4)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • 5)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • 6)copia adeverinţei medicale care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;
 • 7)declarație pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al securității sau colaborator al acesteia.
 • 8)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;

 Optional  :

 • alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;
 • alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri de specialitate

Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

 

Bibliografie :

 • Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ.
 • Constitutia Romaniei ;
 • Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată.
 • Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.5/12.02.2015 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale Sinaia
 • Legea 12/1990, republicată privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări servicii ilicite
 • Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Hotărârea  Consiliului  Local Sinaia nr. 145/2008 privind regulamentul de gospodărire a orașului Sinaia

 

DESCARCĂ DOCUMENTE:

FIȘĂ POST

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Last modified: octombrie 30, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support