Administrație Publică

Minuta sedinta ordinara Consiliu Local din 30 octombrie 2019

noiembrie 6, 2019

Incheiată astazi, 04 noiembrie  2019 în urma ședintei ordinare a Consiliului Local al orasului Sinaia din data de 30 octombrie 2019

În data de 26 septembrie 2019, orele 16,00  a avut loc la sediul Primariei orașului Sinaia, ședința ordinară  a Consiliului Local Sinaia la care au participat, 15 consilieri din cei 17  consilieri alesi.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. consilier Remus David.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi si a ordinii de zi suplimentare,  s-au adoptat următoarele hotărâri :

– Hotărârea Consiliului Local nr.174 privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.  172/2019, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.175 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Sinaia în Consiliul de administrație al Colegiului ”Mihail Cantacuzino” și în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, pentru anul școlar 2019 – 2020, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.176 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.154/28.08.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și asistență pentru buna desfășurare a acestei activități la nivelul Primăriei Sinaia,  adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.177 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, et.2, ap.11 având numar cadastral 23174-C1-U12 către dl.Banu Constantin Ciprian, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.178 privind  repartizarea locuintei sociale destinate chiriasilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate fostilor proprietari situata in Sinaia, str.Spitalului nr.2B, bl.E1, et.3, ap.13 către dl.Geană Sebastian, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.179 privind închirierea, prin licitație publică, a  unor spații destinate amplasării a 3(trei) automate pentru comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi răcoritoare necarbogazoase, apa precum și alte produse alimentare) aflate în administrarea

Colegiului „M.Cantacuzino”, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.180 privind modificarea organigramei  și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia precum si a serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local Sinaia, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.181 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.  67/07.05.2012     privind vânzarea conform art.     8 din Legea 15/2003, a terenului situat in Sinaia, Calea Codrului   nr. 14C, in suprafata de             233 mp, nr. cadastral 2270, carte funciara nr. 1952, ce face obiectul          procesului verbal de atribuire in folosinta nr. 22879/09.12.2005, adoptată cu 13 voturi ”pentru”  și 2           ”abțineri” ( s-au abținut dl. cons. Vasile Gheorghe și dl. cons. Dimache Alin) ;

– Hotărârea Consiliului Local nr.182 privind cesionarea contractului de concesiune nr. 4951 / 11.08.1997 și actelor adiționale nr. 684 din 10.01.2012 și nr. 4401 din 21.02.2012, pentru terenul în suprafață de 1410 mp,   situat în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, nr. cad. 22637 (nr. cad. vechi 166), CF nr. 22637 (nr. CF vechi 105 N/I), adoptata cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 183  privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 12, ap. 4 mansardă, nr. cad. 20794-C1-U2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Marius Constantinescu, Eliza Stoian”, cod PH-II-m-B-16705, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 184  privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal (PUZ)-MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE P.U.G. PENTRU AMPLASARE PARCARE SUPRAETAJATĂ TIP ,,PARK&RIDE” STAŢIE DE TRANSPORT ÎN COMUN ŞI AMENAJARE DRUM ACCES (S.studiat=11104 mp) – oraş Sinaia, nr. cadastrale 24714, 24716, 24717, 24816, 24719, tarlalele 25, 50, parcelele CC 36, Dr 35,  CC 7, CC 15, 15/1, str.Calea Prahovei (DN1), Bd.Carol I, Piaţa Democraţiei, Aleea Caraiman, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 185  privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 126/11.06.2019 privind aprobarea asocierii dintre Judetul Prahova prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, in vederea “Achizitionarii a doua aparate de ventilatie mecanica si a cinci paturi ATI, necesare dotarii Spitalului Orasenesc Sinaia”, adoptată cu 15 voturi ”pentru”

– Hotărârea Consiliului Local nr. 186  privind  modificarea si completarea HCL nr.77/03.05.2018 si HCL nr.260/17.12.2018 reprezentând  majorarea contribuției proprii cu suma de 1.571.887,47 lei, la proiectul ECO-BUS, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 187  privind virarea la bugetul local  a tuturor  veniturilor  obținute  din chirii si concesiuni a bunurilor proprietatea UAT Oraș  Sinaia de către  unitățile subordonate, adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 188  privind aprobarea bugetului evenimentului ”1 Decembrie 2019 – Ziua Națională a României” , adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 189  privind aprobarea bugetului evenimentului ” 5 Decembrie  – Aprinderea iluminatului  festiv 2019” , adoptată cu 15 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 190  privind   modificarea grilei de salarizare pentru  funcțiile publice si funcțiile  contractuale din administrația publică locală –   aparatul de specialitate al

Primarului  orașului Sinaia si a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia, adoptată cu 15 voturi ”pentru”.

Vizualizeaza minuta sedintei ordinare a Consiliu Local din 30 octombrie 2019 AICI

Last modified: noiembrie 6, 2019

Comments are closed.