Administrație Publică

Proces-verbal sedinta ordinara Consiliu Local din 26 septembrie 2019

noiembrie 8, 2019

Încheiat astăzi 26 septembrie  2019, orele 16,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 215/20.09.2019, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

Dna. Beatrice Radulescu, secretarul orasului Sinaia,  face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că la lucrările şedinţei sunt prezenţi 17 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea impreuna cu documentele inscrise pe ordinea de zi au fost inaintate membrilor Consiliului local , prin e-mail.

La şedinţă participă: dl.Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia,  Gheorghe Badaran, viceprimarul orasului Sinaia, dna. Beatrice Radulescu, secretarul orasului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administrator public oraş Sinaia, dna. Șutu Laura, director Poliția Locală, Gherasim Mihaiela, arhitect șef oraș Sinaia,  dna. Vasile Paula, șef Serviciu Buget şi Resurse Umane, dl. Negulescu Cristian, administrator SC. Sinaia Forever SRL., dna. Labeș Irina, director economic SC. Sinaia Forever SRL. și  Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl. Gheorghe Bădăran, președintele de ședință  ales pentru o perioada de 3 luni,  deschide lucrările ședintei de astazi. Arată că, pe ordinea de zi inițială sunt înscrise  12  puncte la care se adaugă ordinea de zi suplimentară care are 5 puncte.

Președintele de ședință intreaba daca membrii consiliului sunt de acord cu introducerea celor cinci puncte pe ordinea de zi și dacă mai sunt interventii pe marginea ordinii de zi.

Dl. viceprimar  Gheorghe Bădăran, în calitate de initiator, propune sa se retraga de pe ordinea de zi proiectul de hotarare privind prelungirea termenului de încheiere a  contractelor de vânzare-cumpărare din Hotărârea Consiliului Local nr. 25/19.02.2019 deoarece a expirat termenul de punere in aplicare. Urmează sa se faca ulterior un alt proiect de hotărâre.

Președintele de ședință  supune aprobării ordinea de zi inițială completată cu cele cinci proiecte de hotărâri de pe  ordinea de zi suplimentară si cu amendamentul propus de a se retrage pct. 8. Ordinea de zi se votează în unanimitate.

Se trece la pct. 1 –  Aprobarea procesului verbal al ședinței  de consiliu din luna august 2019.

Președintele de ședință întreabă dacă sunt observaţii pe marginea acestuia.

Deoarece nu sunt intervenții, supus la vot, procesul verbal al sedinței din 28 august 2019  se aprobă în unanimitate.

Urmează pct. 2 –  Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Președintele de ședință întreabă dacă sunt interventii sau intrebări pe marginea proiectului de rectificare a bugetului.

Deoarece nu sunt observații la acest proiect de hotărâre, supus votului, acesta se aprobă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC. Sinaia Forever SRL.

Președintele de ședință  întreabă daca sunt  interventii din partea membrilor Consiliului local  pe care le pot adresa managerului SC. Sinaia Forever SRL. care se află in sala de ședințe.

Întrucat nu sunt observatii sau intrebari, președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de initiator.

Urmează pct. 4 – Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1la Hotarârea Consiliului Local nr. 144/2018 – Aprobarea proiectului de investitii, a documentatiei și indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului Centrul multifunctional educational recreational ”ZINO – educație de la A la Z”, faza SF+DALI.

Președintele de ședință  dă cuvântul dlui. Primar ca să susțină acest proiect.

Dl. primar arată că, se completează indicatorii tehnico-economici pentru că  asa s-a cerut de la Ministerul Dezvoltarii, să aprobe Consiliul Local  si indicatorii tehnico – economici.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct.  5 – Proiect de hotărâre privind  completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii  serviciului comunitar de utilitate publica, catre SC Sinaia Forever SRL., cu  bunuri de retur :  Automaturatoare  stradală multifunctioala , cu funcția de: măturat – aspirat, spălat stradal cu înaltă presiune, deszăpezire , MAN TGM 18.290 4 x 4 BB si echipamentele din dotarea acesteia.

Dl. primar  mentionează că este vorba de o automăturătoarea stradală ultra modernă care va fi folosită și iarna fiind o mașină multifuncțională.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Urmează pct. 6 –  Proiect de hotărâre privind  vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, parter, ap.3 având numar cadastral 24026-C1-U3, către dna. Toader Cristina.

Supus la vot, proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

Se trece la pct. 7 –  Proiect de hotărâre privind    plata integrală în avans a ratelor rămase de achitat inclusiv dobânda și transferul dreptului de proprietate către dl. Boghici Călin Ioan.

Dl. cons. Crețu Pompiliu  întreabă de ce este prevăzută in hotărâre condiția ca timp de 5 ani să nu se instrăineze apartamentul.

Dl.primar  ii raspunde că asa este legea. ANL. a stabilit această condiție ca să impiedice specula.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Intrucat pct. 8 –  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de încheiere a  contractelor de vânzare-cumpărare din Hotărârea Consiliului Local nr. 25/19.02.2019 a fost scos de pe ordinea de zi, președintele de ședință supune atenției pct. 9 – Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a lucrarilor prevazut la art. 6.c.2. din contractul de concesiune nr. 8162/2013, concesionar Cernea Bogdan.

Presedintele de ședință menționează că  acest proiect este initiat de comisia de urbanism si dacă sunt probleme ii invită pe membrii consiliului la discuții.

Dna secretar Rădulescu Beatrice arată că sunt probleme în sensul că în anul 2017 a încetat deplin drept contractul. Hotararea de consiliu a fost adoptată in 2016 cu termen de 12 luni până în ianuarie 2017 și domnul Cernea trebuia să facă cererea de prelungire în termen  și Consiliul local să-i prelungească termenul. Dar, hotărârea Consiliului local  apare abia in octombrie 2017, deci,  din ianuarie 2017 când au încetat efectele hotărârii de consiliu până în octombrie 2017 a fost o perioadă când nu a avut contract, acesta  incetase deplin drept pentru că  a avut pact comisoriu de grad IV.

Dna cons. Arieșan Aurora intervine precizând că  la baza prelungirii a avut justificare.

Dl. Primar o contrazice pe dna secretar  menționând că, acest contract nu a încetat deplin drept pentru că numai Consiliul il poate rezilia prin hotarare.

Dna Beatrice Radulescu arată că, prin efectul legii contractul a incetat deplin drept, nu prin  reziliere prin  hotararea de consiliu ci in baza legii și a pactului comisoriu de gradul IV prevăzut în contractul de concesiune. În  contractul de concesiune din anul  2013 i s-a trecut la art. 6.c.2 o clauza că dacă  in 12 luni nu  obtine autorizatia de construire si in 24 luni nu  finalizează constructia, contractul se reziliaza deplin drept. Această clauză a fost preluată ulterior  si in celelalte hotărâri de consiliu unde s-a condiționat termenul de 12 luni  si in actele aditionale care i-au fost puse la dispozitie de către serviciul de  urbanism si a constatat că din ianuarie 2017 cand si-a incetat efectele hotarârea de consiliu de prelungire a celor 12 luni, până in octombrie contractul nu a mai fost prelungit.

Dl. viceprimar Gheorghe Bădăran mentionează că acest contract  a fost prelungit printr-o hotarare de consiliu care nu a fost contestată de Prefectura.

Dna secretar considera că un contract care inceteaza deplin drept nu are cum sa fie prelungit dupa 7 luni de zile.

Dna. cons.  Ariesan Aurora dorește să-i adreseze o intrebare dnei secretar  dacă-i dă voie. ” Nu s-a intamplat –  nu de acum de cand v-ati intors la serviciu- nu ati avut o astfel de situație unde ati dat aviz de legalitate”?

Dna. secretar mentionează că nu ar putea sa raspundă, poate sa raspunda  punctual pe un anumit caz. Ea discuta situatia de fata.

Dna. cons. Arieșan Aurora  consideră că  există un filtru si acest filtru este Prefectura in care are incredere, iar daca hotărârea  nu era legală ar fi atacat-o.

Dna secretar  raspunde :  ”dar pana la Prefectura  rolul meu este sa asigur legalitatea  si eu v-am adus la cunostinta ca acel contract a incetat deplin drept. Dvs. puteti sa treceti peste opinia secretarului este punctul meu  de vedere, dvs. puteti să votati, faceti cum considerati.”

Dl. cons. Vasile Gheorghe  isi aminteste ca acest contract a fost prelungit  de vreo 4 ori.

Dl. cons. Remus David: ”este a treia oara, problema este ca acest domn Cernea Bogdan si-a facut casa,  a finalizat-o,  mai are de facut ceva amenajari la scari. Acum problema se pune in felul urmator: nu este prima hotarare cu care s-a procedat; asa este corect, ce spune Beti, nu o contrazice, insa atata timp cat sa zicem ca in necunostinta de cauza am dat această prelungire  de termen in 2017 si 2018, Prefectura a validat-o studiind probabil situatia si cazul, eu cred ca merita sa ne asumam acest risc , în   condițíile  în care nu producem prejudicii Consiliului local.”

Dna secretar  consideră că este un prejudiciu pentru ca in momentul in care concesiunea inceteaza deplin drept banii platiti pentru concesiune revin la bugetul local.

Dl. Primar intervine menționând că, din moment ce omul a plătit concesiunea, banii sunt la bugetul local.

Dna. cons. Arieșan Aurora precizează că,   problema este că i se ia casa omului care nu se afla pe un teren bun, ci pur si simplu pe o coasta.

Dna secretar  ii raspunde că  nu-i ia nimeni casa.

Dl. cons. Miloș Călin o întreabă pe dna secretar ce se intampla in cazul in care i se reziliaza contractul și care este varianta cea mai rea care se poate întâmpla, oricum personal votează pentru.

Dl. primar  ii raspunde domnului Milos situatia : procedura este foarte simpla; daca Prefectura va verifica aceasta hotarare si constata ca este ilegala o va trimite  inapoi si va solicita să fie reanalizată  și anulată de Consiliul local. In cazul in care Consiliul local nu o anuleaza, Prefectura o ataca in contenciosul administrativ.

Dl. cons. Vasile Gheorghe întreabă daca au mai fost si alte cazuri in care  s-au reziliat contractele.

Dl. cons. Remus David mentioneaza că au mai fost cazuri  dar nu in situatia asta. Omul are casa gata și în conditiile in care i se va rezilia contractul,  pierde casa.

Dl. Primar  arată că,  ” mai  mult decat atât,  el a facut cererea in termen si nu avem motive de reziliere. Trebuia atunci sa nu i se prelungeasca, acum 2 ani, dar  acum cererea este in termen.”

Dl. cons. Milos Calin intreaba daca s-a retras vreo concesiune  si s-a  anulat vreun contract a vreunui om care facuse casa pe teren.

Dl. primar  ii raspunde afirmativ. Au fost cazuri in care s-a reziliat contractul celor care nu au respectat  clauzele contractuale și in special domeniul  acestuia.

Au loc discutii in contradictoriu intre dna. secretar si dl. primar.

Dl. primar ii atrage atentia dnei. secretar să respecte legea până la capăt și să se abțină  să nu mai intervină absolut deloc peste primar sau peste  vreun alt coleg.

În acest caz, omul a facut cererea in termen ce s-a intamplat in trecut este altceva, probabil ca atunci Consiliul local  a gresit ca nu trebuia sa-i prelungeasca acum un an si jumatate, dar,   în momentul de față el a facut cererea in termen și dacă cumva hotararea nu este conform legii, Prefectura  va solicita sa se revină asupra ei, ceea ce se va  face in sedinta urmatoare.

Dl. cons. Boteanu George considera că, membrii Consiliului local nu greșesc cu nimic si din jurisprudenta si din experienta personală,   ”chiar daca a existat acest – sa-i spunem acest  vid, din februarie pana in noiembrie noi ne-am asumat acest act pentru ca noi, Consiliul local,  am scos acest teren la concesionare, noi am facut caietul de sarcini, noi am urmarit evolutia problemei si ne-am asumat  raspunderea pentru acest vid ca omul sa-si termine lucrarea. Nu sunt niste cazuri extreme care ne pot aduce daune sau prejudicii ca sa fim chemati in instanta cel mult asa cum a spus dl. primar daca s-a gresit hotararea  va fi reanalizata dar nu exista niciun pericol.”

Președintele de ședință întreabă dacă  mai doreste cineva sa intervina. Întrucât nu mai sunt observatii sau propuneri, supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 10 – Proiect de hotărâre privind cesionarea  contractului de concesiune nr. 18369/2013 si actelor adiționale care au ca obiect terenul în suprafață de  300 mp. situat in Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 73, lot 1.

Președintele de ședință  întreabă dacă sunt observații pe marginea acestui proiect.

Dl. cons. Miloș Călin  este de părere că la acest punct sunt mai multe de vorbit.

Personal, nu ar fi băgat niciodata in consiliu acest proiect  si le spune membrilor consiliului si de ce. I se pare  ciudat  – si acest lucru i l-a spus si lui Marian – ca un copil de 19 ani in calitate de nepot,  să-i facă contract de donație unchiului care unchi este city managerul orasului, i se pare aiurea, nu ca ar avea ceva cu cineva.

Dl. primar  îl întreabă pe dl. cons. Milos daca are o problema personală cu el și ce lege se încalcă prin aceasta donație.

Dl. cons. Milos Călin precizează ca poate sa spuna 7 capete de acuzare.

Dl. primar  menționează că dl. Milos nu este nici judecator, nici procuror, asa că, il roagă să spună daca s-a încălcat vreo lege  si ce argumente legale poate aduce în fața  Consiliului local.

Dl. cons. Milos Călin  doreste să cunoască amanunte referitoare la cel care donează, ce vârstă are, dacă locuieste cu părinții și ce situație materială au acestia.

Dl. cons. Vasile Gheorghe  întreabă daca suprafață de 300 mp. este suprafata construită.

Dl. cons. Remus David  confirma ca suprafata respectiva este cea construita.

Dl. primar  mentionează că această constructie a fost si receptionată, iar in ce priveste legalitatea proiectului de hotărâre în discuție, dna. secretar i-a dat aviz favorabil.

Dna secretar  confirma cele spuse de către dl. primar.

Dl. cons. Boteanu George , pentru a vota in cunostinta de cauză, dorește să știe dacă actul de donație  este făcut la notar, pentru că, în acest mod, Consiliul local a luat act ca s-a facut un document de donatie cu acte legale ceea ce nu  impiedica membrii Consiliului sa aprobe cesionarea.

Dl. Milos Călin  mai dorește să adreseze lui Marian  o singura intrebare, dacă nu are nimic împotrivă. Este curios sa stie unde sta acest copil și unde are domiciliul.

Dl. Valerie-Marian Panait, administrator public oras Sinaia,   nu stie daca are voie sa răspunde  intrebarilor fiiind sedinta  Consiliului Local.

Presedintele de ședință întreabă dacă mai   sunt interventii la acest punct, dacă nu mai sunt, supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă cu 16 voturi ”pentru” și un vot ”impotivă”. Voteaza împotrivă dl. cons. Miloș Călin.

Urmează pct. 11 –  Proiect de hotărâre privind  retragerea concesiunii si desființarea deplin drept a contractelor de concesiune nr. 5793/28.02.2018 și nr.18626/18.07.2017 ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale.

Dl. cons. Remus David, președintele comisiei de urbanism aduce la cunostinta celor prezenti că, cei in discutie  nu au facut absolut nimic, desi suprafetele sunt mici și  nu au demarat procedura de construire.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac.

Dl. primar  arată că, sunt trei procese pentru care juristii au solicitat externalizarea; unul este pentru un drept de servitute, altul este  cu dna secretar care a atacat un act administrativ al primarului si cel de-al treilea se referă la o parte din operatorii de cablu care nu doresc  sa plateasca taxele pe care le-a instituit Consiliul local și în acest mod vor fi obligați să  plateasca tarifele de acces.

Dl. cons. Vasile Gheorghe întreabă dacă este vorba de servitutea  de la Telegondola.

Dl. viceprimar  îi răspunde că este vorba despre aleea din spatele fostei fabrici de pâine pe care a luat-o Internaționalul.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Urmează pct. 1 din ordinea de zi suplimentara – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – faza SF+PT+DDE pentru obiectivul ”Reparatie capitala copertina de acces in Centrul de primire urgente (UPU)”.

Dl. primar  menționează că  este vorba de extinderea copertinei de la accesul de la Centrul de urgență .

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 2. – Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 126/11.06.2019 referitoare la aprobarea asocierii dintre Judetul Prahova prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, in vederea “Achizitionarii a doua aparate de ventilatie mecanica si a cinci paturi ATI, necesare dotarii Spitalului Orasenesc Sinaia”.

Primar tot pentru spital pentru 5 paturi ATI pe care vrem sa le luam sunt niste paturi speciale

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Urmează pct.3 – Proiect de hotarare privind  delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întretinere si reparații rețele de iluminat public, verificare/repararea, montarea/demontarea sistemului de iluminat festiv la evenimente și sărbători  în orașul Sinaia.

Președintele de ședință  precizează că   este o documentatie intocmită,  făcută în colaborare cu o firma de specialitate.

Dl. primar arată că,  a existat  termen ca într-un an  de zile de la semnarea proiectului de modernizare  a iluminatului în zona veche,  să se delege serviciul de  iluminat public; dacă acesta nu va fi delegat, există riscul să se  piardă toată finanțarea.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 4 – Proiect de hotărâre privind eliberarea de abonamente de parcare rezidențială pe raza orașului Sinaia.

Dl. primar  menționează că,  acest proiect a izvorat din dorința de a proteja intersele cetățenilor în special celor care  au domiciliul stabil in Sinaia. De aceea,  ca si ordine de prioritate a introdus câteva categorii:

  • persoanele fizice care au domiciliul in locul respectiv
  • cei care au domiciliul si mai au o masina de serviciu sau o masina in leasing
  • ceilalți, pentru că,  au început să vină tot felul de persoane care au numai reședința,  au case de vacanță și solicită foarte multe locuri de parcare si de multe ori  nu exista criterii de departajare; de aceea a propus aceste

criterii pentru a exista o ordine. Hotărârea va intra in vigoare de la 01 ianuarie 2020 când  se va merge pe noul sistem de parcare. Se referă numai la abonamentele pentru parcările rezidențiale  în oraș,  nu și  la cele de firmă sau turism. Afirmă că au rămas exact aceleași conditii : intre orele 8 – 16,00 poate sa parcheze oricine  si de la 16,00 pana a doua zi cei cu abonamente.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Dl. primar  arată că   mai exista un proiect de hotărâre urgent care trebuie introdus pe ordinea de zi suplimentară si pentru aceasta il roagă pe președintele de ședință sa supună aprobării introducerea acestuia  pe ordinea de zi.

Este vorba de  proiectul de hotarare privind predarea către SDEE Muntenia Nord, Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Ploiesti a capacitatilor energetice rezultate ca urmare a realizării lucrărilor de  retehnologizare/reabilitare/modernizare a rețelelor electrice si introducerea in subteran a retelei de joasa tensiune și a branșamentelor existente în Orașul Sinaia pe Bulevardul Republicii, Bulevardul Carol I și Bulevardul Ferdinand, conform proiectului Reabilitarea Infrastructurii Publice Urbane Oraș  Sinaia ”Via Sinaia Design – Verde Deschis”, sistem de modernizare pe care l-au achitat integral.

Dl. viceprimar confirmă faptul că mâine va veni o comisie de la SC. Electrica ca să li se predea instalația care s-a făcut. Aduce la cunostinta celor prezenti că s-a câstigat procesul cu ei,  si au plătit orașului  suma  50.000 euro. Este vorba  de bransarea tuturor caselor de pe centrul orasului, lucrare care este a lor. Initial a fost plătită de orașul Sinaia, dar, după proces, banii au fost recuperați.

Dl. cons. Vasile Gheorghe  atrage atentia dlui presedinte că mai întâi trebuie sa  supună la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect.

Președintele de ședință  supune aprobării introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre sus mentionat, propunere care se aprobă în unanimitate, după care supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

In continuare,  presedintele de ședinta dă cuvantul dlui primar ca sa prezinte Raportul  privind  delegația oficială care s-a deplasat in Franța in perioada 02 – 09 septembrie 2019.

Dl. primar arată că, în afară de Athis-Mons a fost in orasul Honfleur si Trouville din Normandia. In orasul Honfleur a vizitat in detaliu cel mai mare spital regional din zona Cote Fleurie si modul in care functioneaza acolo sistemul de sănătate francez, cunoscu ca fiind  unul dintre cele mai bune din lume atat in organizare, cât și în dotare,  urmând ca orașul Sinaia să colaboreze cu ei pe diverse domenii. A a avut o discutie cu primarul si cei din zona respectiva pentru a dona anumite aparate medicale  care sunt aproape noi și  pe care ei nu le mai folosesc, pentru ca ei au inchis o serie de sectii care nu mai sunt de actualitate, mai ales la partea de pediatrie.

La fel,  a avut o intâlnire cu primarul de la Trouville care este una dintre cele  mai mari stațiuni de la Marea Nordului din  Normandia. In raport scrie despre colaborari. Este un program denumit  „oraș prieten al vârstnicilor” pe care Trouville l-a lansat pentru a ajuta persoanele in varsta sa se integreze mai bine si sa le creasca calitatea vietii.

In Athis-Mons a avut o discutie cu dna primar – si spera sa castige alegerile din martie – si a stabilit ca in viitor sa nu se mai colaboreze doar pe schimburi   cu tineri, copii sau ajutoare,  ci doreste sa colaboreze pe proiecte europene, să facă impreuna unul sau mai multe proiecte pe anumite direcții.

Dl. cons. Vasile Gheorghe  întreabă  câte persoane au facut parte din delegatie si cine ?

Dl. primar  ii raspunde : în afara de el, au făcut parte  Corina Ghimbas, Cristina Gheaus si Marian Panait, iar sumele care s-au cheltuit au fost legate de cazare, 3 zile la Trouville, la Athis-Mons au platit ei, plus  diurna de 20 euro/fiecare zi.

Dl. cons. Vasile Gheorghe  recomanda ca pe viitor din delegatii să facă parte si  2 – 3 consilieri.

Dl. Primar  precizează că, de fiecare dată a luat în delegații  si consilieri dar, vizita a fost din scrut și  prevazută în ultimul moment. Pe viitor va lua si consilieri.

Dl. cons. Boteanu George,  legat de procesul membrilor consilierilor cu Camera de conturi, întreabă în ce stadiu sed află.

Dl. viceprimar îi răspunde că procesul  s-a amânat pentru ziua de 28 noiembrie 2019.

În continuare, dna secretar cere permisiunea să aduca la cunostinta Consiliului local existența unei adrese trimisă de  DNA catre Consiliul local.

Președintele de ședință  îi dă cuvântul.

Dna secretar  arată că, de la DNA a sosit o adresă catre Consiliul local  al orasului Sinaia prin care se solicita sa  se pună la dispozitie niste documente legate de SC. Transport Urban Sinaia SRL. pe care le enumera :  statut  infiintare, conducere, organigrama, hotarari de consiliiu si toate domentele justificative care au stat la baza emiterii hotararilor. Este o cercetare in derulare, un numar de dosar, dar nu cunoaste  despre ce este vorba. Primaria trebuie să  transmita DNA-ului documentele,  în termen.

Președintele de ședință mulțumește celor prezenţi pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 16,50.

 

Vizualizeaza procesul-verbal al sedintei ordinare a Consiliu Local din 30 octombrie 2019 AICI

Last modified: noiembrie 13, 2019

Comments are closed.