Administrație Publică

Anunț dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

noiembrie 13, 2019

În conformitate cu  dispozițiile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul orașului Sinaia propune spre  dezbatere publică  Proiectul de hotărâre privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, însoțit de referatul de aprobare nr. 32812/01.11.2019 și de  raportul de specialitate nr. 32813/01.11.2019,  întocmit de  Serviciul buget și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează sa fie supus spre aprobarea  Consiliului Local al orașului Sinaia in luna decembrie 2019.

Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de  08.11.2019 pe site-ul Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei din Sinaia, Bdul Carol I nr. 47.

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare   cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, până la data de 18 noiembrie 2019.

Vizualizează anunțul AICI

Last modified: februarie 15, 2022

Comments are closed.