Administrație Publică

Anunt publicare în Monitorul Oficial privind scoaterea la licitație publică cu ofertă în plic închis a 3 spații destinate amplasării a 3 automate pentru comercializarea de produse alimentare în interiorul Colegiului Mihail Cantacuzino

noiembrie 14, 2019

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA ORASULUI SINAIA

Nr. 33958 din 11.11.2019

C A T R E ,

REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

– Mica publicitate –

Vă rugăm să publicați în Monitorul Oficial partea a VI-a până în data de 14.11.2019, anunțul de mai jos:

………………………………………………………………………………………

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ SINAIA cu sediul administrativ în Sinaia, cod postal 106100, Bd. Carol I, nr. 47, judetul Prahova, cod fiscal 2844103, telefon 0244/311788, int.125, fax: 0244 314 509, e-mail: contact@primaria-sinaia.ro, e-mail persoana de contact: marilena.boteanu@primaria-sinaia.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii:scoaterea la licitație publică cu ofertă în plic închis, a 3 spații destinate amplasării a 3 automate pentru comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi răcoritoare necarbogazoase, apă, etc).Spațiile în suprafață de câte 1mp fiecare, fac parte din domeniul public al UAT Sinaia și sunt amplasate în interiorul Colegiului “M. Cantacuzino” – CF 23772, nr.cadastral 23772-C1, Școlii Gimnaziale “Principesa Maria” – CF 24895, nr.cadastral 24895-C1 și al Școlii Gimnaziale “George Enescu”-CF 24753, nr.cadastral 24753-C1.

Închirierea se face conform art.333, art.335 din O.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.179/30.10.2019.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă din cadrul Primăriei Orașului Sinaia, Bd. Carol I nr. 47, județul Prahova.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:

300 lei / exemplar, ce se achită la caserie.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 29.11.2019, ora 10.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 13.12.2019, ora 13.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria Orașului Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, parter, registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat.

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

16.12.2019, ora 11.00, Primăria Orasului Sinaia Bd. Carol I, nr. 47, judetul Prahova, sala 1, etaj 1.

  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, str. Valeni nr. 44, telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro
  2. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 11.11.2019.

PRIMAR,                                                 SECRETAR,

 

VLAD OPREA                                 BEATRICE RĂDULESCU

……………………………………………………………………………………………

         Vizualizează anunțul AICI

Last modified: noiembrie 14, 2019

Comments are closed.