Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 174 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.  172/2019

Având în vedere Referatul de aprobare nr.30.762/21.10.2019, inițiat de Primarul orașului Sinaia și Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice nr.30.765/21.10.2019;

Văzând Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 172/20198 referitoare la  eliberarea de abonamente de parcare  rezidențială pe raza orașului Sinaia;

Ținând cont de dispozițile O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

Tinând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.2, lit.b), c), d), alin.4, lit.c), alin.6, lit.b) și alin.7, lit.k), m), coroborat cu art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se modifică Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 172/2019  care va avea următorul cuprins:

“Se anulează toate abonamentele de parcare de pe raza orașului Sinaia care intră sub incidența prezentei hotărâri, începând cu data de 1 ianuarie 2020, cu returnarea sumelor aferente perioadei in care posesorul nu a beneficiat de abonamenul de parcare. Se reia întregul proces de solicitare și eliberare abonamente de parcare rezidențială, după următorul calendar:

  • Depunere solicitări în perioada 1-30.11.2019,
  • Eliberare abonamente parcare rezidențială în perioada 6-17.01.2020.”

 Art. 2. – Toate celelalte articole rămân neschimbate.

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Direcția Poliția Locală, Serviciul Buget – Biroul Taxe și Impozite.

Consultă HCL 174/2019 AICI

Last modified: noiembrie 14, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support