Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 176 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.154/28.08.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și asistență pentru buna desfășurare a acestei activități la nivelul Primăriei Sinaia

Având în vedere :

– Referatul de aprobare înregistrat sub  nr.27905/23.09.2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat sub nr. 29103/04.10.2019;

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. (2) si (3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.(3), pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin.(1) și (3) și art. 196 alin (1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –  Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr.154/28.08.2019 privind “aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și asistență pentru buna desfășurare a acestei activități la nivelul Primăriei Sinaia” cu următoarele activități:

  • consultanță juridică în ceea ce privește activitatea curentă a UAT Sinaia;
  • reprezentare în fața instanțelor de judecată, în dosarele în care Primarul orașului, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. Sinaia va decide să fie externalizate.

Art. 2. – Se mandatează Viceprimarul orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță și de asistență.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Compartimentul juridic  și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Consultă HCL 176/2019 AICI

Last modified: noiembrie 14, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support