Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 178 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind privind repartizarea locuintei sociale destinate chiriasilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate fostilor proprietari situata in Sinaia, str.Spitalului nr.2B, bl.E1, et.3, ap.13 către dl.Geană Sebastian

Având în vedere:

– Referatul de aprobare  întocmit de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia,  înregistrat sub nr.31257/24.10.2019;

– Raportul de specialitate al Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat sub nr.31260/24.10.2019 prin care propune aprobarea repartizarii garsonierei vacante;

– Procesul-verbal nr.31256/24.10.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.123/11.07.2019 privind aprobarea ordinii de prioritate a chiriașilor care locuiesc/ au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă repartizarea garsonierei situate în Sinaia, str.Spitalului nr.2B, bl.E1, et.3, ap.13 către dl.Geană Sebastian.

Art.2. – Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Consultă HCL 178/2019 AICI

 

Last modified: noiembrie 14, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support