Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 179 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

privind  închirierea, prin licitație publică, a  unor spații destinate amplasării a 3 (trei) automate pentru comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi răcoritoare necarbogazoase, apa precum și alte produse alimentare) aflate în administrarea Colegiului „M.Cantacuzino”

Având în vedere:

– Referatul de aprobare întocmit de Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr.31335/24.10.2019;

– Raportul de specialitate al Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat sub nr.31337/24.10.2019 prin care propune închirierea prin licitație publică, a  unor spații destinate amplasării a 3(trei) automate pentru comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi răcoritoare necarbogazoase, apa precum și alte produse alimentare) aflate în administrarea Colegiului „M.Cantacuzino”;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu  prevederile art.129 alin.(1) și alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.(6), lit.a),  art. 139 alin. (3) lit.g),  art.287 lit.b) și  art.332-art.348,  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă închirierea prin licitație publică, a  unor spații destinate amplasării a 3(trei) automate pentru comercializarea de produse alimentare (sandwich-uri ambalate, băuturi răcoritoare necarbogazoase, apa precum și alte produse alimentare) aflate în administrarea Colegiului „M.Cantacuzino”, conform anexei nr.1.

Art.2. – Aprobă documentația de atribuire pentru închirierea spațiilor menționate la art.1, conform anexelor 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8.

Art.3. – Prețul minim al inchirierii este de  20 euro/mp/lună.

Art.4. – Spațiul se închiriază pentru o perioadă de 1(unu) an cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

Art.5.- Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia contractul de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire și modificare a acestuia.

Art.6. Compartimentul  Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Consultă HCL 179/2019 și anexele aferente AICI

Last modified: noiembrie 14, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support