Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 180 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind modificarea organigramei  și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia precum si a serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local Sinaia

Având in vedere referatul de aprobare al  Primarului orașului Sinaia înregistrat sub nr.27.633/19.09.2019 precum și raportul de specialitate înregistrat sub nr.27.634/19.09.2019 întocmit de Serviciul de Buget si Resurse Umane  al  Primariei orașului Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In temeiul Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu modificarile si completările ulterioare ;

In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2)  litera a) și alin.(3)  litera c) , art.405, art.406, art.407, art.610 ,  art.611 si art.612 din   Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

In temeiul  art. 139 alin.(1), art.140  alin.(1), precum și  art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

                                     CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                           H O T A R A Ș T E  : 

 Art.1. – Aprobă organigrama si statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia precum si a serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local, conform anexei nr.1 si  nr. anexei nr.2 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului prin serviciile de specialitate.

Consultă HCL 180/2019 și anexele aferente AICI

Last modified: noiembrie 14, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support