Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 184 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal (PUZ)-MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE P.U.G. PENTRU AMPLASARE PARCARE SUPRAETAJATĂ TIP ,,PARK&RIDE” STAŢIE DE TRANSPORT ÎN COMUN ŞI AMENAJARE DRUM ACCES (S.studiat=11104 mp) – oraş Sinaia, nr. cadastrale 24714, 24716, 24717, 24816, 24719, tarlalele 25, 50, parcelele CC 36, Dr 35,  CC 7, CC 15, 15/1, str.Calea Prahovei (DN1), Bd.Carol I, Piaţa Democraţiei, Aleea Caraiman

Având în vedere :

Referatul de aprobare  înregistrat sub  nr.31456/25.10.2019 întocmit de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia;

Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru  înregistrata la nr.31468/25.10.2019;

Avizul unic nr.2498/11.07.2019 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova ;

Raportul  informării şi consultării  publicului privind documentația PUZ “MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE PUG (Suprafata studiată=11.104 mp.), beneficiar ORAŞUL SINAIA înregistrat sub nr.31468/25.10.2019;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

– Ordinului M.L.P.A.T nr.176/N/2000 si nr.21/N/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ ;

– Legii 350/2001  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri  pentru realizarea locuinţelor ,republicată ;

Ȋn temeiul prevederilor art.129 alin. (2),  lit. c), alin (6) lit.c), art.139 alin (3), lit. e), coroborate cu art.196 alin.(1) lit.(a )  din  Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ ,

                                CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                           H O T A R A Ș T E  : 

 Art.1. – Aprobă  documentația de urbanism – Plan Urbanistic Zonal-MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE P.U.G. PENTRU AMPLASARE PARCARE SUPRAETAJATĂ TIP ,,PARK&RIDE” STAŢIE DE TRANSPORT ÎN COMUN ŞI AMENAJARE DRUM ACCES (S.studiat=11104 mp) – oraş Sinaia, nr. cadastrale 24714, 24716, 24717, 24816, 24719, tarlalele 25, 50, parcelele CC 36, Dr 35,  CC 7, CC 15, 15/1, str.Calea Prahovei (DN1), Bd.Carol I, Piaţa Democraţiei, Aleea Caraiman.

Art.2. –  Durata de valabilitate a PUZ-ului prevazut la art.1 este de 10(zece) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri .

Art.3.  – Serviciul urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 Art.4. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică,  Instituţiei Prefectului Prahova, Consiliului Judetean Prahova şi  Serviciului urbanism şi cadastru  din cadrul Primăriei oraşului Sinaia .

Consultă HCL 184/2019 AICI

Last modified: noiembrie 14, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support