Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 189 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind aprobarea bugetului evenimentului ”5 Decembrie  – Aprinderea iluminatului  festiv 2019”

Având în vedere :

Referatul de aprobare înregistrat sub  nr. 31788/28.10.2019, întocmit de  Primarul Orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 31789/28.10.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 240/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.d) și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin. (3), lit.a)  și art. 196 alin.(1), lit.a) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art. 1. – Aprobă efectuarea de cheltuieli conexe  organizării evenimentului ” 5 Decembrie  – Aprinderea iluminatului  festiv 2019” , în cuantum de 70.000 lei.

 Art. 2. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Consultă HCL 189/2019 AICI

Last modified: noiembrie 14, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support