Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 188 din 30 octombrie 2019

noiembrie 14, 2019

Privind aprobarea bugetului evenimentului ”1 Decembrie 2019 – Ziua Națională a României”

Având în vedere :

Referatul de aprobare înregistrat sub  nr. 31625/28.10.2019, întocmit de  Primarul Orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 31626/28.10.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 240/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.d) și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin. (3), lit.a) și art. 196 alin.(1), lit.a) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă bugetul de cheltuieli pentru evenimentul ”1 Decembrie 2019- Ziua Națională a României”,  în valoare de 200.000 lei.

 Art. 2. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Consultă HCL 188/2019 AICI

Last modified: noiembrie 14, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support