Administrație Publică

Dispozitia nr 279 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința extraordinară în data de 20 noiembrie 2019

noiembrie 19, 2019

În temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 133 alin.(1) și   art. 134 alin.(1), lit.a), coroborat cu art. 196 alin.(1), lit. b)

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. – Miercuri, 20 noiembrie 2019 ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară, care va avea loc  în sala de ședințe  a Primăriei orașului Sinaia, situată în Sinaia, Bdul Carol I nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.

2.- Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/2019 referitoare la creditul de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2019- 2020,reprezentând obiectivele de investiţii ”Achiziție utilaj multifuncțional pentru deszăpezit și Achiziție tractor cu tocător de crengi și deșeuri lemnoase”.

3.- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea  Anexei nr.4 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători și transport pe cablu în orașul Sinaia, catre SC. Transport Urban Sinaia SRL.

4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionării de servicii juridice de consultanta, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia/Primăria orașului Sinaia, Consiliul Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac.

ART.2. – Secretarul general al orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic și administrație publică va aduce la cunoștință consilierilor locali prevederile prezentei dispoziții.

Descarca documentul de AICI

Last modified: noiembrie 19, 2019

Comments are closed.