Administrație Publică

Minuta sedinta extraordinara a Consiliului Local din 21 noiembrie 2019

noiembrie 27, 2019

M I N U T A

Incheiată astazi, 21 noiembrie  2019 în urma ședintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Sinaia din data de 20 noiembrie 2019

În data de 20 noiembrie 2019, orele 16,00  a avut loc la sediul Primariei orașului Sinaia, ședința extraordinară  a Consiliului Local Sinaia la care au participat 14 consilieri din cei 17  consilieri alesi. A întârziat dl. cons. Vasile Gheorghe.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. consilier Remus David.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi si a ordinii de zi suplimentare,  s-au adoptat următoarele hotărâri :

– Hotărârea Consiliului Local nr.191 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, adoptată cu 13 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.192 privind  revocarea  HCL nr.133/28.08.2019 și aprobarea creditului de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada  2019 – 2020, la obiectivele de investiţii ”Achiziție  utilaj multifuncțional pentru deszăpezit” și ”Achiziție tractor cu tocător de crengi și deșeuri lemnoase”, adoptată cu 13 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.193 privind completarea anexei 4, la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport local de călători și pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL, adoptată cu 13 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.194 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de, adoptată cu 13 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.195 privind  schimbarea destinației unei unități locative din locuință socială destinată persoanelor evacuate/evacuabile care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari în locuință de necesitate cazuri sociale, situată în Sinaia, str.Piscul Câinelui nr.13, et.2, ap.23, adoptată cu 13 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.196 privind aprobarea bugetului evenimentului ”6 decembrie 2019 – Balul Majoratului 2019” , adoptată cu 14 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.197 privind aprobarea bugetului evenimentului ”22 decembrie 2019 – Ziua Revoluției 2019” , adoptată cu 14 voturi ”pentru”.

 

Descarca documentul AICI

Last modified: noiembrie 27, 2019

Comments are closed.