Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 193 din 20 noiembrie 2019

decembrie 10, 2019

Privind completarea anexei 4, la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport local de călători și pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL

Având în vedere:

Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.34677/15.11.2019;

Raportul de specialitate al Poliției Locale – Compartiment Monitorizare și Control înregistrat sub nr. 34680/ 15.11.2019, prin care se supune spre analiză și aprobare de către Consilul Local Sinaia, predarea pe bază de proces-verbal a stației de autobuz situată pe domeniul public al Orașului Sinaia, Str. Platoul Izvor și completarea anexei 4 la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport local de călători și pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL;           

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

   Tinând cont de modernizarea infrastructurii din cartierul Platoul Izvor cât și achiziția și montarea unei stații de autobuz moderne pe strada Platoul Izvor,

Văzând : Hotărârea Consiliului Local nr. 9/ 26.02.2007 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia, Hotărârea Consiliului Local  nr.1/ 25.01.2008 privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și transport persoane pe cablu, precum și Hotărârile Consiliului Local nr. : 217/2010, 237/2010,  84/2011, 160/2012, 2/2013,  143/2013, 174/2015, 175/2015, 193/2015, 167/2016, 125/2017 si 155/2019;

 În conformitate cu:

 • Legea nr. 92/ 10.04.2007, a serviciilor de transport public local şi Ordinul 353/ 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport public local de călatori;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu art. 139, alin.(1)si (3) si art.196 alin. (1), lit.a), art. 324, alin.(5), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. Aprobă completarea anexei 4, la contractul nr.2032/26.01.2008 privind delegarea gestiunii serviciului de transport local de călători și pe cablu în orașul Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL, prin includerea în această listă, a urmatoarelor bunuri de retur necesare desfașurarii activității serviciului delegat. Aceste bunuri au fost predate anterior prezentei cu proces verbal de predare-primire, in baza Hotărârilor Consiliului Local sus menționate.

“Anexa 4:

 1. Telegondolă tip 8MGD DOPPELMAYR (telegondola monocablu detașabilă cu cabine de 8 locuri) cu numarul de fabricație WAA0001256/2007 (proces verbal predare-primire nr.26452/20.12.2006) – HCL1/2008;
 2. Autobuz BMC PROBUS 850TBX (autocar), serie motor 21807148; (proces verbal predare-primire nr.1582/ 21.01.2008) – HCL1/2008;
 3. Autobuz BMC PROBUS 215SCB, serie motor 21816513 (proces verbal predare-primire nr.1582/ 21.01.2008) – HCL1/2008;
 4. Autobuz BMC PROBUS 215SCB, serie moror 21816514 (proces verbal predare-primire nr.1582/ 21.01.2008) – HCL1/2008;
 5. Autobuz BMC PROBUS 215SCB, serie motor 21816516 (proces verbal predare-primire nr.1582/ 21.01.2008) – HCL1/2008;
 6. Telescaun cu 4 locuri, acoperit, debraiabil (BUBBLE), CD 4 LEITNER (proces-verbal nr. 29631/ 21.12.2010) – HCL240/2010;
 7. Terenul în suprafață de 2525 mp domeniu public, identificat conform HCL 45/29.04.2015 necesar pentru realizarea de către SC Transport Urban Sinaia SRL a obiectivului de investiții de interes public local Telegondola Sinaia – Tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica (proces verbal predare-primire nr. 26527/ 05.10.2015) – HCL40/2015;
 1. Terenul în suprafață de 3618,09 mp, amplasament golul alpin din Munții Bucegi, Valea Soarelui, tarla 2, parcela 9 necesar pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public local – Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, Județ Prahova (proces verbal predare-primire nr. 34689/15.11.2019) – HCL155/2019;
 2. Instalație pe cablu Mini Teleschi tip 1730 SunKid (proces verbal predare-primire nr. 29077/13.12.2010) – HCL237/2010;
 3. Tunuri de zăpadă marca Vega Plus – 3 bucati (proces verbal predare-primire nr.12317/07.06.2011) – HCL84/2011;
 4. Snowmobil Yamaha RS Viking Prof (proces verbal predare-primire nr.4688/12.02.2014) – HCL84/2011;
 5. Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Bombardier BR2000 (proces verbal predare-primire nr.12317/07.03.2011) – HCL84/2011;
 6. Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Prinoth Everest Epp40146 (proces verbal predare-primire nr.12317/07.06.2011) – HCL84/2011;
 7. Instalație de înzapezit artificial – Partia Noua (proces verbal predare-primire nr.2524/28.01.2013) – HCL160/2012;
 8. Rezervor subteran de motorină 5mc (proces verbal predare-primire nr.2524/28.01.2013) – HCL160/2012;
 9. Mașină de întreținere a zapezii Ratrak Kassbohrer Pistenbull PB 300 Polar (proces verbal predare-primire nr.4323/ 14.02.2013) – HCL2/2013;
 10. Garaj echipamente de întreținere pârtie în Valea Soarelui (contract de comodat nr. 26264/ 19.11.2013 si proces verbal predare-primire) – HCL143/2013;
 11. Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Prinoth Everest Power Standard EPS 60864 (proces verbal predare-primire nr.2789/ 29.01.2016) – HCL174/2015;
 12. Imobil birouri în cadrul stației inferioare Telegondola (Cota 998) – Aleea Telegondolei, nr.5 (contract de comodat nr.499/16.05.2016 inregistrat cu nr. 13498/19.05.2019) – HCL193/2015;
 13. Sistem de securitate/ alarmare la efracție, supraveghere video și control acces pentru domeniul schiabil compus din:
 • Sistem de supraveghere IP Profesional;
 • Sistem de alarmare la efracție pentru 3 casierii;
 • Sistem control acces la 3 casierii, (proces verbal predare-primire nr.2710/ 31.01.2017) – HCL167/2016;
 1. Instalație automată de înzapezit artificial – Valea Soarelui (proces verbal predare-primire nr.2709/ 31.01.2017) – HCL175/2015;
 2. 10 statii de autobuz, realizate in cadrul proiectului Reabilitarea infrastructurii publice urbane Oraș Sinaia – VIA Sinaia Design – Verde Deschis, dupa cum urmeaza:
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Republicii, statie Sf. Ilie;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Republicii, statie Pavilion Mefin;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru Al. Vlahuta;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru George Enescu;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru Esplanada;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru Parc;
 • Infrastructură publică urbană – Str. O. Goga, statie O.Goga;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Policlinaca Gara;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Ferdinand, statie Peles;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Ferdinand, statie Gura Padurii,

proces verbal predare-primire nr. 31751/29.11.2017 – HCL125/2017;

 1. Statie autobuz Cartier Platoul Izvor, ce se va preda pe bază de proces verbal. 

ART.2. Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Compartiment   Monitorizare și Control, Serviciul Buget si SC Transport Urban Sinaia SRL.

Consultă HCL 193/2019 AICI

Last modified: decembrie 10, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support