Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 193 din 20 noiembrie 2019

decembrie 10, 2019

Privind completarea anexei 4, la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport local de călători și pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL

Având în vedere:

Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.34677/15.11.2019;

Raportul de specialitate al Poliției Locale – Compartiment Monitorizare și Control înregistrat sub nr. 34680/ 15.11.2019, prin care se supune spre analiză și aprobare de către Consilul Local Sinaia, predarea pe bază de proces-verbal a stației de autobuz situată pe domeniul public al Orașului Sinaia, Str. Platoul Izvor și completarea anexei 4 la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport local de călători și pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL;           

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

   Tinând cont de modernizarea infrastructurii din cartierul Platoul Izvor cât și achiziția și montarea unei stații de autobuz moderne pe strada Platoul Izvor,

Văzând : Hotărârea Consiliului Local nr. 9/ 26.02.2007 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia, Hotărârea Consiliului Local  nr.1/ 25.01.2008 privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și transport persoane pe cablu, precum și Hotărârile Consiliului Local nr. : 217/2010, 237/2010,  84/2011, 160/2012, 2/2013,  143/2013, 174/2015, 175/2015, 193/2015, 167/2016, 125/2017 si 155/2019;

 În conformitate cu:

 • Legea nr. 92/ 10.04.2007, a serviciilor de transport public local şi Ordinul 353/ 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport public local de călatori;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu art. 139, alin.(1)si (3) si art.196 alin. (1), lit.a), art. 324, alin.(5), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. Aprobă completarea anexei 4, la contractul nr.2032/26.01.2008 privind delegarea gestiunii serviciului de transport local de călători și pe cablu în orașul Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL, prin includerea în această listă, a urmatoarelor bunuri de retur necesare desfașurarii activității serviciului delegat. Aceste bunuri au fost predate anterior prezentei cu proces verbal de predare-primire, in baza Hotărârilor Consiliului Local sus menționate.

“Anexa 4:

 1. Telegondolă tip 8MGD DOPPELMAYR (telegondola monocablu detașabilă cu cabine de 8 locuri) cu numarul de fabricație WAA0001256/2007 (proces verbal predare-primire nr.26452/20.12.2006) – HCL1/2008;
 2. Autobuz BMC PROBUS 850TBX (autocar), serie motor 21807148; (proces verbal predare-primire nr.1582/ 21.01.2008) – HCL1/2008;
 3. Autobuz BMC PROBUS 215SCB, serie motor 21816513 (proces verbal predare-primire nr.1582/ 21.01.2008) – HCL1/2008;
 4. Autobuz BMC PROBUS 215SCB, serie moror 21816514 (proces verbal predare-primire nr.1582/ 21.01.2008) – HCL1/2008;
 5. Autobuz BMC PROBUS 215SCB, serie motor 21816516 (proces verbal predare-primire nr.1582/ 21.01.2008) – HCL1/2008;
 6. Telescaun cu 4 locuri, acoperit, debraiabil (BUBBLE), CD 4 LEITNER (proces-verbal nr. 29631/ 21.12.2010) – HCL240/2010;
 7. Terenul în suprafață de 2525 mp domeniu public, identificat conform HCL 45/29.04.2015 necesar pentru realizarea de către SC Transport Urban Sinaia SRL a obiectivului de investiții de interes public local Telegondola Sinaia – Tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica (proces verbal predare-primire nr. 26527/ 05.10.2015) – HCL40/2015;
 1. Terenul în suprafață de 3618,09 mp, amplasament golul alpin din Munții Bucegi, Valea Soarelui, tarla 2, parcela 9 necesar pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public local – Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, Județ Prahova (proces verbal predare-primire nr. 34689/15.11.2019) – HCL155/2019;
 2. Instalație pe cablu Mini Teleschi tip 1730 SunKid (proces verbal predare-primire nr. 29077/13.12.2010) – HCL237/2010;
 3. Tunuri de zăpadă marca Vega Plus – 3 bucati (proces verbal predare-primire nr.12317/07.06.2011) – HCL84/2011;
 4. Snowmobil Yamaha RS Viking Prof (proces verbal predare-primire nr.4688/12.02.2014) – HCL84/2011;
 5. Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Bombardier BR2000 (proces verbal predare-primire nr.12317/07.03.2011) – HCL84/2011;
 6. Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Prinoth Everest Epp40146 (proces verbal predare-primire nr.12317/07.06.2011) – HCL84/2011;
 7. Instalație de înzapezit artificial – Partia Noua (proces verbal predare-primire nr.2524/28.01.2013) – HCL160/2012;
 8. Rezervor subteran de motorină 5mc (proces verbal predare-primire nr.2524/28.01.2013) – HCL160/2012;
 9. Mașină de întreținere a zapezii Ratrak Kassbohrer Pistenbull PB 300 Polar (proces verbal predare-primire nr.4323/ 14.02.2013) – HCL2/2013;
 10. Garaj echipamente de întreținere pârtie în Valea Soarelui (contract de comodat nr. 26264/ 19.11.2013 si proces verbal predare-primire) – HCL143/2013;
 11. Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Prinoth Everest Power Standard EPS 60864 (proces verbal predare-primire nr.2789/ 29.01.2016) – HCL174/2015;
 12. Imobil birouri în cadrul stației inferioare Telegondola (Cota 998) – Aleea Telegondolei, nr.5 (contract de comodat nr.499/16.05.2016 inregistrat cu nr. 13498/19.05.2019) – HCL193/2015;
 13. Sistem de securitate/ alarmare la efracție, supraveghere video și control acces pentru domeniul schiabil compus din:
 • Sistem de supraveghere IP Profesional;
 • Sistem de alarmare la efracție pentru 3 casierii;
 • Sistem control acces la 3 casierii, (proces verbal predare-primire nr.2710/ 31.01.2017) – HCL167/2016;
 1. Instalație automată de înzapezit artificial – Valea Soarelui (proces verbal predare-primire nr.2709/ 31.01.2017) – HCL175/2015;
 2. 10 statii de autobuz, realizate in cadrul proiectului Reabilitarea infrastructurii publice urbane Oraș Sinaia – VIA Sinaia Design – Verde Deschis, dupa cum urmeaza:
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Republicii, statie Sf. Ilie;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Republicii, statie Pavilion Mefin;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru Al. Vlahuta;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru George Enescu;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru Esplanada;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru Parc;
 • Infrastructură publică urbană – Str. O. Goga, statie O.Goga;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Policlinaca Gara;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Ferdinand, statie Peles;
 • Infrastructură publică urbană – B-dul Ferdinand, statie Gura Padurii,

proces verbal predare-primire nr. 31751/29.11.2017 – HCL125/2017;

 1. Statie autobuz Cartier Platoul Izvor, ce se va preda pe bază de proces verbal. 

ART.2. Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Compartiment   Monitorizare și Control, Serviciul Buget si SC Transport Urban Sinaia SRL.

Consultă HCL 193/2019 AICI

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.