Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 194 din 20 noiembrie 2019

decembrie 10, 2019

 Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Referatul de aprobare înregistrat sub nr.34644/15.11.2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre;

– Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, contencios administrativ și administratie publică, înregistrat sub  nr.34685/15.11.2019;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. 2) si 3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.1, pct.d) și art.29, alin.3, pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin.(1) și (3) și art. 196 alin (1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în:

1). – dosarul nr.2032/310/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Sinaia, având ca obiect obligație   de a face, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta;

2). – dosarul nr.1223/310/2015 – recurs, aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, având ca obiect revendicare imobiliară, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta;

3).- dosarul nr.30503/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect menținere contract concesiune, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta.

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice, Serviciul Buget si Compatimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Consultă HCL 194/2019 AICI

Last modified: decembrie 10, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support