Administrație Publică

Minuta sedinta extraordinara a Consiliului Local din 11 decembrie 2019

decembrie 17, 2019

Incheiată astazi, 12.12.2019 în urma ședintei extraordinară a Consiliului Local al orasului Sinaia din data de 11 deecembrie 2019

În data de 11 decembrie 2019, orele 16,00  a avut loc la sediul Primariei orașului Sinaia, ședința extraordinară  a Consiliului Local Sinaia la care au participat 13 consilieri din cei 17  consilieri alesi. Au lipsit motivat : dl. cons. Remus David, dl. cons. Serbănoiu Spirică, dl. cons. Niche Alin și dra. Cons. Poponete Georgica Valentina.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. consilier Badaran Gheorghe.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi ,  s-au adoptat următoarele hotărâri:

– Hotărârea Consiliului Local nr.198 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, adoptată cu 13 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.199 privind  aprobarea creditului de angajament  pentru acțiuni multianuale ale             bugetului de    venituri și cheltuieli în  perioada  2020- 2024, reperezentând obiectivul de investiţii  ”Construire Spital Orasenesc Sinaia”, adoptată cu 13 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 200  privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia / Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, adoptată cu 13 voturi ”pentru”.

Descarca: Minuta sed. extraordinara din 11.12.2019

Last modified: decembrie 17, 2019

Comments are closed.