Administrație Publică

ANUNȚ pentru aducerea la cunoștința persoanelor fizice, precum și a celor juridice a obligațiilor ce le revin cu privire la registrul agricol

februarie 28, 2020

In conformitate cu prevederile art 4,art 8 alin (1) din Ordonanta nr.28/2008 republicata – privind registrul agricol, inscrierea datelor in registrul agricol  in a carei raza administrativ – teritoriala isi are domiciliul persoana fizica care detine in proprietate sau sub alta forma (este titulara unui contract de concesiune, inchiriere, etc) a unor terenuri agricole si silvice precum si animale,se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere  sau pe baza de documente  de persoana fizica  care dispune de capacitate deplina de exercitiu.

Pentru persoanele juridice datele se inscriu in registrul agricol pe baza declaratiilor date de reprezentantul legal respectiv ,insotite de documente doveditoare.

Persoanele care nu au domiciliul in localitate au obligatia sa trimita declaratia prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor sau vor putea face declaratii prin procura.

Termenele la care persoanele fizice si persoanele juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul aicol sunt prevazute la art 11 din Ordonanta 28/2008 republicata.

Persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date,pentru a fi inscrise in registrul agricol in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.

In cazul in care persoanele fizice sau persoanele juridice nu fac declaratiile in termenul legal, se considera ca nu au intervenit nici un fel de modificari ,fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu  datele din anul precedent.

Declaratiile si documentele se depun la sediul Primariei orasului Sinaia, B-dul Carol Inr 47.Cu verificarea acestora este desemnat inspectorul cu atributii in domeniul registrului agricol.

Descarcă anunțul în format PDF

Last modified: februarie 28, 2020

Comments are closed.