Administrație Publică

DISPOZIŢIA NR. 62 din data de 16 martie 2020

martie 18, 2020

Privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința ordinară în data de 20 martie 2020

Avand în vedere starea de urgență decretată de Președintele României, domnul Klaus Iohanis  prin Decretul nr.195 /16.03.2020,  precum si prevederile art. 138 alin.(2), lit.c)  din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ

În temeiul art. 133 alin.(1),   art. 134 alin.(1), lit.a), coroborat cu art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. – Vineri, 20 martie 2020 ora 14,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară, care se va desfasura online prin intermediul platformei  de comunicare ZOOM., cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului local din luna februarie 2020.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
 3. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârilor Consiliului local nr. 2/17.02.2020 si  nr.34/21.02.2020 si constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acțíune”.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza SF pentru obiectivul de investitii ”Dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota 1400 – Cota 2000 – Extindere sistem de alimentare cu apa, zapada artificiala” Sinaia, judetul Prahova.
 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 8 situat în Sinaia, Bdul. Republicii nr. 23, et. 1, catre dl. Moaca Marius Ion.
 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 28 situat în Sinaia, str. Prundului nr. 2, et. 2, catre dl. Negrilă Bibică.
 7. Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Sinaia, str. Brândușelor nr. 9, bl. 9 A, parter, ap.1, catre dna. Luka-Levai Nicoleta-Irina.
 8. Proiect de hotărâre privind subapartamentarea ap. 5 din imobilul situat in Sinaia, str. M. Kogalniceanu nr. 82 și vânzarea cotei  indivize de 4,45 mp., indiviz din 6,67 mp. din ap. 5A, catre dl. Molnar Gheorghe Iulian.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de catre Orașul Sinaia/Pimăria Orașului Sinaia/Consiliul Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac.
 10. Proiect de hotărâre privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia.
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului in suprafata de 893 mp.,situat in Sinaia, str. Theodor Aman nr. 23, ce face obiectul contractelor de concesiune nr. 8470/2005, 8471/2005, 1107/2008, 1100/2008 si actelor aditionale nr. 21754/2011 si 21756/2011, catre Conciu Mugurel Florentin si Conciu Felicia, conform HCL. 183/2006.
 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului in suprafata de 144 mp.,situat in Sinaia, str. Stânjeneilor f.n., ce face obiectul contractului de concesiune nr. 828/2000, catre S.C. Aursin SRL., conform HCL. 183/2006.
 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului in suprafata de 39,20 mp.,situat in Sinaia, str. Stânjeneilor nr. 23 E indiviz din 235 mp., ce face obiectul contractului de concesiune nr. 996/1995, catre Marincaș Aurelia, conform HCL. 183/2006.
 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 150 mp., situat în Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 54, lot 4.
 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 603 mp., situat în Sinaia, str. Tisei f.n.
 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 70 mp., situat în Sinaia, Str. Coștilei nr. 20, lot 1, T 32, P 11.
 17. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitatie publică a terenului situat în Sinaia, str. Aosta nr. 42D, în suprafață de 70 mp., catre SC. Bojnar Impex SRL. pentru consolidare teren și construcție cu zid de sprijin.
 18. Proiect de hotărâre privind închirierea prin lcitatie publică a  terenului situat în Sinaia, Calea Bucuresti nr. 17, în suprafață de 1685 mp.  pentru amenajare  bazine piscicole.
 19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafata de 835 mp. situat în intravilanul orașului Sinaia, Calea Codrului f.n., lot 2, tarla 18, parcela 131/11b.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu (PUD) – Proiect ”Centrul S – Loc de bine ” – Reabilitare și extindere imobil oraș Sinaia, strada Cuza Vodă nr. 20.
 21. Proiect de hotărâre privind anularea obligatiilor fiscale datorate de persoane juridice insolvabile, radiate de la Oficiul National al Registrului Comertului, a celor provenite din amenzi prescrise și a contravalorii concesiunii conform contract nr. 1765/2010.
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea pozitiei nr. 5 din anexa nr. 1 la HCL. nr. 223/2019 care completeaza HCL. nr. 3/2018 privind impozitarea cladirilor si terenurilor neingrijite, cu până la 500 %.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul public al statului aflate in administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala, in domeniul public al UAT Sinaia.

Vizualizează DISPOZIŢIA  NR. 62 din data de 20 martie 2020 AICI

Last modified: aprilie 9, 2020

Comments are closed.