Administrație Publică

Dispoziția nr. 92 din 27 aprilie 2020

aprilie 27, 2020

privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința de îndată, marți 28 aprilie 2020

Având în vedere starea de urgență decretată de Președintele României, domnul Klaus Iohanis  prin Decretul nr.195 /16.03.2020,  precum si prevederile art. 138 alin.(2), lit.c)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 133 alin.(1), lit.a),   art. 134 alin.(4), coroborat cu art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

 ART. 1. – Marti, 28 aprilie 2020 ora 14,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință de îndată, care se va desfășura online prin intermediul platformei  de comunicare ZOOM, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 54/20.03.2020 referitoare la aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul privat al statului aflate în administrarea Institutului Nțional pentru Cercetare și Formare Culturală, în domeniul privat al UAT Sinaia.

Vezi dispoziția nr.92 din 27 aprilie 2020 AICI

Last modified: aprilie 27, 2020

Comments are closed.