Administrație Publică

Minuta şedintei ordinare a Consiliului Local al oraşului Sinaia din data de 14.04.2020

aprilie 27, 2020

încheiată astăzi, 15 aprilie 2020 în urma ședintei ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 14.04.2020

În data de 14 aprilie  2020  orele 14,00  a avut loc online, prin intermediul platformei  Zoom, ședința ordinara a Consiliului local al orasului Sinaia, la care au aparticipat toti cei 17 consilieri alesi.

Materialele înscrise pe ordinea de zi  au fost transmise electronic membrilor Consiliului local.

Ședinta a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. cons. David Remus.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi și a ordinii de zi suplimentare,     s-au adoptat următoarele hotărâri :

– Hotărârea Consiliului Local nr. 55 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, adoptată cu 17 voturi “pentru“ ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 56  privind  indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, adoptată cu 17 voturi “pentru“ ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 57 privind „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – 2020”, adoptată cu 17 voturi “pentru“ ;

 – Hotărârea Consiliului Local nr. 58 privind aprobarea renegocierii clauzelor  din contractele de închiriere spații comerciale pentru adaptarea acestora la condițiile excepționale generate de starea de urgență, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 59  privind neaprobarea actului adițional nr. 6 la contractul pentru ,,Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 1 – Bușteni”, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 60 privind stabilirea contravențiilor și sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor stabilite prin Hotărârea nr.4/07.04.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sinaia, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 61 privind aprobarea renegocierii clauzelor  din contractele de delegare a gestiunii  pentru adaptarea acestora la conditiile exceptionale  generate de starea de urgentă, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

 – Hotărârea Consiliului Local nr. 62 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport călători pe raza administrativ-teritorială a UAT   Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane cu autobuze în orașul Sinaia, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 63 privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 603 mp, situat în Sinaia, str. Tisei FN, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 64 privind aprobarea bugetului evenimentului “Sinaia în lumină” editia a XV-a,  adoptată cu 17 voturi ”pentru”.

Vizualizează minuta AICI

Last modified: aprilie 27, 2020

Comments are closed.