Administrație Publică

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PLAN URBANISTIC DE DETALIU – Str. Calea Prahovei nr. 32A

mai 26, 2020

INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBAINTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC  DE DETALIUNISTIC  DE DETALIU

Primăria orașului Sinaia, cu sediul în orașul Sinaia, Bd. Carol I nr. 47, județul Prahova, anunță publicul interesat conform Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare cu privire la intenția de elaborare a documentației de urbanism:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU:

INTOCMIRE P.U.D. ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI

 

 

 

 

 

Localizare:  PRAHOVA, SINAIA, Str. Calea Prahovei, nr. 32A

Inițiator:      STAN ECATERINA

Proiectant:  SC ARBY PROIECT  SRL – urb. ROXANA PANDELE

Persoanele interesate să trimită observații / comentarii o pot face în termen de 15 zile calendaristice

de la data anunțului: 26.05.2020

Persoane responsabile cu informarea și consultarea publicului:

        Mihaiela Gherasim – Arhitect Șef

        Maria Marin – Inspector Serviciul Urbanism și Cadastru

Adresa:  Sinaia, Bd. Carol I nr. 47, județul Prahova, tel. 0244 311788,

email:  contact@primaria- sinaia.rourbanism@primaria-sinaia.ro.

Răspunsul la observațiile transmise va fi comunicat în scris, în termen de 5 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului și afișat la sediul Primăriei orașului Sinaia.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

– etapa pregătitoare – anunțarea intenției de elaborare – anunț pe pagina de internet a Primăriei orașului Sinaia. Inițiatorul va afișa pe panouri rezistente la intemperii, anunțul cu caracteristicile stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenția elaborării PUD;

–     informare și consultare publică: 26.05.2020-10.06.2020 la sediul Primăriei oraș Sinaia- serviciul urbanism și cadastru, de luni până vineri între orele 9,00 – 12,00;

– răspunsuri la observațiile primite : 11.06.2020- 22.06.2020;

–   Întocmire  raport informare și consultare public;

CONSULTĂ INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC  DE DETALIU AICI

DOCUMENTE CONSULTARE:
01 – INCADRARE IN ZONA
02 – SITUATIE EXISTENTA
03 – REGLEMENTARI URBANISTICE
04 – REGLEMENTARI EDILITARE
05 – CIRCULATIA

Last modified: mai 27, 2020

Comments are closed.