Administrație Publică

Anunț ședință ordinară a Consiliului Local Sinaia din data de 29 mai 2020

mai 28, 2020

Vineri,  29 mai 2020, orele 12,00  va avea loc în sala de ședințe ”Baccara” din cadrul ”Centrului Internațional de Conferințe Casino Sinaia”,  ședința  ordinară   a Consiliului Local al orașului Sinaia, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din luna aprilie 2020.

– Prezinta Beatrice Radulescu, Secretar general oras Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor

bugetului local și  conturilor de execuție  ale bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri

proprii și subvenții,  pe anul 2019.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dividendelor pentru anul 2018 si a dobânzilor penalizatoare virate de SC. Transport Urban SRL. Sinaia.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC. Sinaia Forever SRL., la data de 31.12.2019.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC. Transport Urban Sinaia SRL.,

la data de 31.12.2019.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT+DE pentru obiectivul ”Reabilitare si modernizare strada Gheorghe Doja”.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 35 mp, situat în Sinaia, Calea Moroieni nr. 74, lot 2.

– Inițiatori : David Remus si Popa Gheorghe, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a terenurilor  situate în Sinaia, str. Stânjeneilor nr. 23A, în suprafață de 121 mp și 76 mp, către  S.C. AURSIN S.R.L., pentru extindere construcție.

– Inițiatori : David Remus si Popa Gheorghe, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2, et. 1, ap. 4, nr. cad. 21574-C1-U4, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Dimitrie Sfetescu”, cod PH-II-m-B-16640.

– Inițiator  David Remus, consilier local

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Drum Nou Cota 1400, pentru “Construire imobil apartamente, ȋmprejmuire teren, spaţii parcare, garaj, sistematizare teren şi amenajare vâlcel organizare şantier, utilități”, pe str. Drum Nou Cota 1400 nr. 20-22, lot 2, nr. cad. 21591.

– Inițiator David Remus, consilier local

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 9.c.2., din contractul de concesiune nr. 13172/03.05.2019, concesionar Mitrică Felician-Cătălin.

– Inițiatori : David Remus si Popa Gheorghe, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 12554/12.05.2017, încheiat cu SC. Danski Sin SRL.

– Inițiatori : David Remus si Popa Gheorghe, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia pentru anul 2020-2021.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță si reprezentare juridică privind litigiul ce face obiectul dosarului nr. 5938/3/2020.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionării de servicii juridice de consultanță și reprezentare juridică in toate fazele procesuale, in dosarul ce se va constitui împotriva SDEE Muntenia Nord SA precum și in dosarele ce pot deriva din acesta.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind transferul fără plata a unor autoturisme catre instituțiile/serviciile subordonate Consiliului Local.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită a unui birou situat în Sinaia, Bdul Carol I nr. 47, în suprafață de 10,88 mp., catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Prahovei în Acțiune”.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale situate in Sinaia, Aleea Carmen Sylva și Izvorul Rece Km. 117+750.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 13 la contractul nr. 2032/26.01.2008 pentru delegarea gestiunii serviciului transport local de călători și pe cablu în orașul Sinaia, către SC. Transport Urban SRL. Sinaia.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur din contractul nr. 116/09.07.2009 încheiat cu SC.Hidro Prahova, cu stația de captare Peleș.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei cu bunurile de retur la Contractul de administrare a domeniului public și privat nr. 20383/2010 încheiat cu SC. Sinaia Forever SRL, cu un autoturism Volkswagen Passat 4×4, nr. înmatriculare B-32-ENT WVWZZZ3BZ3P260812.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  renegocierii clauzelor din contractul de delegare a gestiunii nr. 20383/2010, încheiat cu SC. Sinaia Forever SRL.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Vizualizează anunțul AICI

Last modified: iulie 20, 2020

Comments are closed.