Administrație Publică

Dispoziția nr.120 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința ordinară în data de 29 mai 2020

mai 28, 2020

În temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 133 alin.(1) și   art. 134 alin.(1), lit.a), coroborat cu art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. – Vineri, 29 mai 2020  ora 12,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară, care se va desfasura în sala de ședințe ”Baccara”  din cadrul Centrului Internațional de Conferințe Casino Sinaia, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din luna aprilie 2020.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor bugetului local și  conturilor de execuție  ale bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții,  pe anul 2019.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dividendelor pentru anul 2018 si a dobânzilor penalizatoare virate de SC. Transport Urban SRL. Sinaia.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC. Sinaia Forever SRL., la data de 31.12.2019.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC. Transport Urban Sinaia SRL, la data de 31.12.2019.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT+DE pentru obiectivul ”Reabilitare si modernizare strada Gheorghe Doja”.
 2. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 35 mp, situat în Sinaia, Calea Moroieni nr. 74, lot 2.
 3. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a terenurilor  situate în Sinaia, str. Stânjeneilor nr. 23A, în suprafață de 121 mp și 76 mp, către  S.C. AURSIN S.R.L., pentru extindere construcție.
 4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2, et. 1, ap. 4, nr. cad. 21574-C1-U4, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Dimitrie Sfetescu”, cod PH-II-m-B-16640.
 5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Drum Nou Cota 1400, pentru “Construire imobil apartamente, ȋmprejmuire teren, spaţii parcare, garaj, sistematizare teren şi amenajare vâlcel organizare şantier, utilități”, pe str. Drum Nou Cota 1400 nr. 20-22, lot 2, nr. cad. 21591.
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 9.c.2., din contractul de concesiune nr. 13172/03.05.2019, concesionar Mitrică Felician-Cătălin.
 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 12554/12.05.2017, încheiat cu SC. Danski Sin SRL.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia pentru anul 2020-2021.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță si reprezentare juridică privind litigiul ce face obiectul dosarului nr. 5938/3/2020.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionării de servicii juridice de consultanță și reprezentare juridică in toate fazele procesuale, in dosarul ce se va constitui împotriva SDEE Muntenia Nord SA precum și in dosarele ce pot deriva din acesta.
 11. Proiect de hotărâre privind transferul fără plata a unor autoturisme catre instituțiile/serviciile subordonate Consiliului Local.
 12. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită a unui birou situat în Sinaia, Bdul Carol I nr. 47, în suprafață de 10,88 mp., catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Prahovei în Acțiune”.
 13. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale situate in Sinaia, Aleea Carmen Sylva și Izvorul Rece Km. 117+750.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 13 la contractul nr. 2032/26.01.2008 pentru delegarea gestiunii serviciului transport local de călători și pe cablu în orașul Sinaia, către SC. Transport Urban SRL. Sinaia.
 15. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur din contractul nr. 116/09.07.2009 încheiat cu SC.Hidro Prahova, cu stația de captare Peleș.
 16. Proiect de hotărâre privind completarea anexei cu bunurile de retur la Contractul de administrare a domeniului public și privat nr. 20383/2010 încheiat cu SC. Sinaia Forever SRL, cu un autoturism Volkswagen Passat 4×4, nr. înmatriculare B-32-ENT WVWZZZ3BZ3P260812.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea  renegocierii clauzelor din contractul de delegare a gestiunii nr. 20383/2010, încheiat cu SC. Sinaia Forever SRL.

Vezi dispoziția nr.120 din data de 29 mai 2020 AICI

Last modified: mai 28, 2020

Comments are closed.