Administrație Publică

Proces verbal ședință de îndată din data de 28 aprilie 2020

iunie 12, 2020

Încheiat astăzi 28 aprilie 2020 orele 14,00, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local Sinaia

Având în vedere starea de urgență decretată de Președintele României, domnul Klaus Iohanis prin Decretul nr.195/16.03.2020, precum şi prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (4), coroborat cu art. 138 alin. (2), lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul orașului Sinaia a convocat Consiliul Local Sinaia în şedinţa de îndată,  astăzi, 28 aprilie 2020 ora 14,00, conform dispoziției nr. 92 din 27 aprilie 2020.
Şedinţa de consiliu se desfăşoară on-line, prin intermediul platformei de comunicare, ZOOM.
La ședință participă : dna. Secretar general Beatrice Rădulescu, dl. Eduard Frățilă, inspector Serviciul Politici Publice care se ocupă de bunul mers al desfășurării ședintei on-line si dna. Maria Popescu, inspector Compartiment juridic, contencios administrativ și administrație publica care  asigura secretariatul ședintei de consiliu.
Lipsește motivat, dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.
Dl. consilier Remus David, președintele de ședință ales pentru o perioada de 3 luni, deschide lucrarile ședintei de astăzi :
”Buna ziua!
Declar ședința deschisă, în baza dispozitiei nr. 92 din 27 aprilie 2020 emisă de primarul orașului Sinaia, prin care vă invită să participati la ședința de îndata de astazi, care se va desfasura on-line, prin intermediul platformei Zoom… Avem trei puncte pe ordinea de zi,  au aparut încă două pe ordinea de zi suplimentară.
Vă supun spre aprobare cele trei puncte. Cine este pentru? Împotriva? Abtineri? În unanimitate!
Doamnă secretar, va rog sa faceti prezența.”
D-na Beatrice Rădulescu, secretar general oraș Sinaia voi face prezența nominala a membrilor consiliului local, după cum urmează:
Dna. Ariesan Aurora – prezent!
Dl. Bădăran Gheorghe – prezent!
Dl. Boteanu George – prezent!
Dl. Creţu Pompiliu – prezent!
Dna. Dna. Istrate Iuliana – prezent!
Dna. Creţu Georgiana – prezent!
Dl. Preşedinte David Remus – prezent!
Dl. Dimache Alin – prezent!
Dl. Dumitrache Costin – prezent!
Dna. Hogea Anca – prezent!
Dna. Istrate Iuliana – prezent!
Dl. Lupoiu Iulian – prezent!
Dl. Miloș Călin – prezent!
Dl. Niche Alin – prezent!
Dl. Popa Gheorghe – prezent!
Dna. Poponete Valentina – prezent!
Dl. Șerbănoiu Spirica – prezent!
Dl. Vasile Gheorghe – prezent!
Mulțumesc, avem cvorum !”

Dl. Remus David – preşedintele de şedinţă: ”proiectul nr. 1  privind revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 54/20.03.2020 referitoare la aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul privat al statului aflate în administrarea Institutului Nțional pentru Cercetare și Formare Culturală, în domeniul privat al UAT Sinaia.
Va supun spre aprobare întreg proiectul. Cine este pentru ?… În unanimitate. Multumesc !”
Dna secretar Beatrice Radulescu : ”în unanimitate!”
Dl. Remus David – preşedintele de şedinţă: proiectul de hotărâre nr. 2  privind  aprobarea bugetului Campaniei Verde Crud 2020 care  se desfășoară în perioada 01 – 15 mai 2020. Bugetul alocat este în valoare de 120.000 lei. Dacă aveți întrebări ?”
Dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia : ”este un buget estimat, vom vedea…”
Dl. cons. Alin Dimache:  ”cum se va desfășura campania ?”
Dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia : ”este un program care s-a întocmit la nivelul Primăriei și care  va fi anunțat; nu se vor  mai face adunări publice.”
Dl. Remus David – preşedintele de şedinţă: ”dacă nu mai sunt alte întrebari, vă supun spre aprobare proiectul nr. 2. Cine este pentru ? Împotrivă? Abțineri?”
Dna secretar Beatrice Radulescu :” în unanimitate, a trecut !”
Dl. Remus David – preşedintele de şedinţă:  proiectul nr. 3 și ultimul,  aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia / Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac.
Este vorba de un litigiu cu SC. Mefin Sinaia SA. care nu demolează construcțiile stabilite pe terenul Primăriei Sinaia. Este vorba despre Valea Zgarburei.
Daca aveti intrebări? Dacă nu…, vă supun spre aprobare proiectul 3: cine este pentru ? A trecut în unanimitate.”
Mulțumesc mult pentru participare și sper să ne vedem data viitoare față în față !
Multumim! Numai bine !
Şedinţa îşi încheie lucrările la ora 14,10.

Vizualizează procesul verbal AICI

Last modified: iulie 20, 2020

Comments are closed.