Administrație Publică

DISPOZIȚIA NR.137 din 16.06.2020

iunie 18, 2020

Privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința extraordinara, vineri 19 iunie 2020

În temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 133 alin.(1) și   art. 134 alin.(1), lit.a), coroborat cu art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. – Vineri, 19 iunie 2020 ora 12,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară, care se va desfasura în sala de ședinte  ”Baccara”  din cadrul Centrului Internațional de Conferințe Casino Sinaia, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC. Sinaia Forever SRL., la data de 31.12.2019.
  2. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului contractului de delegare a serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia.
  3. Proiect de hotarare privind prelungirea mandatului de administrator al SC. Sinaia Forever SRL.
  4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL. nr.186/30.10.2019.
  5. Proiect de hotărâre privind evidențierea unor terenuri in domeniul privat al orașului Sinaia.
  6. Proiect de hotarare privind aprobare documentatiei tehnico-economice – faza DALI +PT+DEE+CS+DTAC, pentru obiectivul ”Reabilitare strada Cășeriei”.
  7. Proiect de hotarare privind aprobare documentatiei tehnico-economice – faza DALI +PT+DEE+CS+DTAC, pentru obiectivul ”Reabilitare strada Gheorghe Șincai”.
  8. Proiect de hotarare privind aprobare documentatiei tehnico-economice – faza DALI +PT+DEE+CS+DTAC, pentru obiectivul ”Reabilitare Al.Neculuță”.
  9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitatie publica a spațiului comercial situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 27.

VEZI DISPOZIȚIA  NR.137 din data de 16.06.2020  AICI

Last modified: iunie 18, 2020

Comments are closed.